2672. 12. listopadu 2023. Připomínka poselství Ježíše ze dne 16. dubna 2019.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


INFILTRÁTOŘI


Mé děti, nepřítel pokročil v pronikání do mé církve. To není mým přáním. Přeji si, abyste rozpoznaly nepřítele, když je mezi vámi, abyste pojmenovaly hřích, který vidíte, abyste odhalovaly podvod mezi vámi.

V těchto přicházejících časech způsobí tito infiltrátoři mezi mým lidem mnoho zkázy.

Způsobí, že ti, kteří Mě ještě neznají, se odvrátí a budou odrazeni. Přeji si, abyste tomu zabránily. Přeji si, abyste se postavily za pravdu a nedovolily, aby v mém domě vládl klam.

Pozorně se dívejte, kam kráčíte, protože váš nepřítel se potuluje a hledá, koho by pohltil.

Přeji si, aby to nebyli moji lidé nebo můj dům.

Ježíš


1Petr 5, 5-10
5: Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.'

6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

7: Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.

8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.

9:Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

zpět