van neer

zpět

14. srpna 2023.

Vážení čtenáři, milí přátelé,

k dnešnímu dni jsem doplnil Úvod k Varování o další krátké interview vizionářky Mari-Loli, přinášející novou informaci, aktualizoval Speciál o komunismu a trochu zpřehlednil stránku Úvodu.

admin Jan


3. dubna 2023.

Vážení čtenáři, milí přátelé,

jak se dalo očekávat, nebyl jsem úspěšný v pokusu o prodloužení hostingu naší stránky, přestože mě to stálo nemalé úsilí. Nicméně jsme byli na tuto eventualitu připraveni už předem, ale nepočítali jsme s tím, že naši nepřátelé zablokují na slovenské stránce přístup na fórum. Museli jste dva dny čekat, než byl problém vyřešen a mohli jsme vás informovat o změně adresy nové stránky: https://ostatek.org/ .
Za to se vám omlouváme. 

Chtěl bych ještě dodat – pokud můžete, stahujte si v pravidelných intervalech Knihu Ostatku - Zbytku, nebo vždy poslední poselství ve formátu docx.

admin Jan


3. března 2023.

Glynda Linkous: důležité oznámení.

Ti z vás, kteří se na mě obracejí prostřednictvím e-mailu nebo kteří posílají podporu e-mailem, UPOZORŇUJEME, že - PO Box 60 v Glencoe, Arkansas už není dobrá adresa. Schránka je uzavřena a bylo mi řečeno, že se pošta vrací odesílatelům, takže se ke mně nedostane, pokud ji tam pošlete.

Moje nová adresa je:

JPH Inc.
PO Box 854
ALTUS, OK 73522-0854

E-mail byl přeposlán z poštovní schránky v Turkey Creek a doufám, že mě brzy dostihne.

Omlouvám se za všechny ty zmatky, ani pro mě to nebyla legrace, když jsem se tolikrát stěhovala a snažila se udržet v poště pořádek, když ji třídím.

Ať vám všem Ježíš žehná, mějte krásný týden.

Glynda Linkous


5. srpna 2022.

Vážení čtenáři, milí přátelé,

k dnešnímu datu jsem aktualizoval oba speciály a poněkud upravil nabídku "Ke stažení - Download". Počet položek ke stažení se nemění, ale souhrnná poselství Márie Julianny, Glyndy Linkous, Luz de Maria i Kniha Poselství Zbytku, stejně jako Speciály o komunismu a o léčení budoucích nemocí jsou nyní prezentovány jako soubory PDF, což je pro čtenáře jednodušší. Mohou si položky stáhnout a vytisknout, nebo si je číst přímo na monitoru počítače.


23. června 2022

Milí přátelé, vážení čtenáři.

Poslední poselství Glyndy Linkous dorazilo po dvoudenní přestávce až 22. června, a tak jsem využil volný čas a provedl aktualizaci Speciálu o komunismu. Poslední zpráva na toto téma je k 1. květnu 2022 a mám pocit, že sdělené informace jsou vcelku úplné a patrně se k nim nedá nic přidat. Není to ale jen časový přehled informací o této ideologii a jejím využití Ruskem, při podrobnějším studiu shledáte, že je to i důležité sdělení o osudu Evropy a o příští válce. Budete-li tento Speciál studovat, bude užitečné mít po ruce vytištěná poselství, odpovídající odkazu, nad kterým se zamýšlíte.


15. července 2021

Vážení čtenáři, milí přátelé.

Jak jistě víte, počátkem června jsme museli přemístit celou stránku Varování jako podstránku do slovenské části tohoto webu - kde ostatně před deseti lety také začínala. Za normálních oklolností by to byla rutinní záležitost, ale protipandemická opatření mi nedovolila předat adminu Peterovi stránku Varování osobně. Musel jsem použít běžnou, leč riskantní cestu, protože se ukázalo, že během transferu s programem někdo manipuloval.

Po opětovné instalaci stránky Varování jsem zjistil, že polovina zprávy pro čtenáře v novinkách byla smazána a některé důležité položky v nabídce "Úvod" byly nefunkční. Při podrobném zkoumání kódu jsem našel, že v kořenovém adresáři je nová složka "html", která tam být neměla, a na niž se program odkazoval, jakoby měla obsahovat soubor "úvod. html". Ta však byla prázdná, a proto jej váš prohlížeč nemohl najít. Když nyní otevřete nabídku "Úvod", uvidíte jen prázdnou stránku, případně oznámení o chybě a v adresním řádku záznam hledání:

https://jezis-kristus-varovani.net/varovani.org/html/uvod.html.    Správně by tam mělo být:
https://jezis-kristus-varovani.net/varovani.org/html1/uvod.html.


Můžete si tam tu jedničku vepsat a stisknout klávesu "Enter" a objeví se vám správný úvod se všemi doplňky. Zdá-li se vám to příliš složité, opusťte podstránku Poselství Varování a přejděte na Poselství Zbytku, kde jsem pro vás tento úvod k Varování připravil v nabídce "Úvod". (Pokud tam nebude, tak použijte první možnost). Velmi bych vám doporučoval, abyste si pravidelně stahovali rozklikávací seznam poselství Zbytku. Není velký, má jen 8,5 MB.


4. září 2020

Vážení čtenáři, milí přátelé,

nedávno jsme laskavostí naší dlouhodobé spolupracovnice dostali málo známé poselství Boha Otce, zveřejněné v brožurce, věnované působení řádové sestry a vizionářky Eugenie Ravasio v minulém století.

Bůh Otec použil tento svůj nástroj, aby rozptýlil tisícileté obavy před nesmiřitelným Bohem, který často ve Starém Zákonu vystupuje jako nelítostná a hrozivá bytost, jakou z Něj udělali zákonící a farizeové staré židovské církve. Tento strach svých dětí jejich Stvořitele trápí, protože brání vytvoření opravdového vztahu dítěte ke svému Otci, jenž je vlastně předpokladem našeho dalšího života po smrti těla a překáží jeho úmyslu dát se poznat svým dětem a být jimi milován. Sám říká: "Nemyslete si, že jsem ten stařec, vzbuzující strach, jak si Mě lidé zpodobňují na obrazech a v knihách! Ne, nejsem ani mladší ani starší než můj Syn a Duch Svatý."

V té době to bylo jediné poselství Boha Otce, v němž otevřeně odhalil svým dětem příčinu jejich existence a světa, na němž žijí.

Poselství najdete v nabídce "TEXTY K MEDITACI" na hlavní liště.


20. června 2020

Dnes byl aktualizován Speciál o komunismu.
Nebuďte smutní, tato zhoubná ideologie si musí na krátký čas podrobit svět jako podoba očisty. Jinak by nemohlo přijít Velké Varování...


11. června 2020

Milí čtenáři,

čas od času se z vašich e-mailů dovídáme, že máte problémy s tiskem poselství. Zejména vám vadí, že spotřebujete hodně inkoustu při tisku poselství, která tisknete přímo z monitoru vašeho počítače.

Chtěli bychom vám sdělit, že tyto soubory html, které vidíte na svém monitoru, jsou určeny především ke čtení. Můžete si je také vytisknout, ale obyčejně spotřebujete více inkoustu, protože spolu s textem vytisknete i jiné doplňkové prvky, které svou podstatou k tomuto formátu patří (a musí tam být - třeba ten rámeček). S tím jsme ale počítali od samého začátku, proto nabízíme ke stažení poselství ve formátu MS DOC, která vytisknete ve Wordu nebo v textovém editoru Libre Office (je zdarma) a nespotřebujete žádný inkoust navíc.

Pokud jde o vaše námitky, že písmo na monitoru je malé, tak vám pro úpravu jeho velikosti doporučuji současný stisk (i několikrát) klávesy "Ctrl" a "+". K vyvolání opačného efektu stisknětě "Ctrl" a "-".

Chtěli bychom vás také informovat, že do nabídky "ÚVOD", jsme zařadili krátké video o posledních občanských nepokojích v USA.


31. ledna 2020

Poznámka překladatele k poselství č. 1063.

Když jsem připravoval toto poselství k zveřejnění, napadlo mě, že bych měl přeložit i slova "portfolio" a "diverzifikace". Vzpomněl jsem si totiž, jak vášnivě reagovali někteří naši čtenáři na fóru na první dvě Poselství útěchy, kde náš Pán použil tvrdší řeč, než na jakou byli naši čtenáři zvyklí. Nicméně jsem je nepřeložil, protože ta slova jsou klíčová, jelikož označují vrstvu lidí, na něž se toto poselství vztahuje.

Používají je lidé, kteří mají hodně majetku uloženého jen jedním způsobem, třeba v penězích, nebo nemovitostech.

Jsou to většinou lidé, kteří celý život shromažďovali bohatství a na duchovní věci jim nezbýval čas. Současná nejistota ekonomického růstu, kdy možnost pádu banky, v níž mají uloženy peníze, je přivedla na myšlenku, že by svůj majetek měli rozdělit do mnoha jiných položek, aby krach banky, nebo měnová reforma z nich neudělala žebráky. A tak nakupují domy, poukázky důchodových fondů, tuny obilí a množství vzácných kovů v naději, že i když dojde k ekonomickému kolapsu, že jim pak přece něco zbude, z čeho budou moci nějaký čas žít.

Seznam jejich rozděleného majetku se zjednodušeně jmenuje "portfolio" (soubor majetku jediné osoby v různých podobách, z latiny portare a folium: nosit listy) a činnost, kterou jej vytvořili: "diverzifikace", má původ ve francouzském slovu diversification - rozrůznění).

Náš Pán těmto lidem doporučil, aby zanechali této pošetilé myšlenky diverzifikovat svůj majetek a raději si schovávali své poklady v nebi. Dokonce jim položky těchto pokladů vyjmenoval.

Jeden z našich čtenářů však nebyl spokojen se slovy portfolio a diverzifikace, která jsou běžná v zemích, kde starobní důchod ani lékařská péče nejsou samozřejmostí a kdy většina občanů se musí na stáří postarat sama o sebe, a vyslovil podezření, že toto poselství je falešné.

Jiní čtenáři mu s laskavostí, mírností a elegancí vysvětlili, oč tady jde, ale bez úspěchu. Přes diverzifikaci a portfolio prostě nejel vlak. Tento čtenář mohl snadno nahlédnout do Wikipedie, nebo se dotázat na Googlu, ale neudělal to. Stačila mu přítomnost dvou jemu cizích slov, aby poselství považoval za falešné.

Tomuto čtenáři bych rád v dobré víře sdělil, že poselství č. 1063 a ani ostatním poselstvím Zbytku nemusí věřit a žádný hřích mít nebude. Pro klid jeho duše by snad bylo lepší, kdyby Poselství zbytku raději vůbec nečetl a řídil se radou Matky Spásy z poselství č. 313:

Pokud jste vyburcováni tímto vysvětlením Boží vůle, neničte je, když mu nevěříte, setrvejte v nevědomosti a nevypouštějte žádná prázdná slova, která lze snadno vyvrátit.

Slova Naší Paní jsou velmi důležitá, protože připomínají, že veřejně zpochybnit Boží Slovo je hřích proti Duchu Svatému a ten, jak známo, se neodpouští....


16. listopadu 2019

Dnes jsem do nabíky "Texty k meditaci" zařadil modlitbu svaté Brigity Švédské k ranám Kristovým. S touto modlitbou, vlastně jednoroční každodenní pobožností, trvající asi 30 minut, jsou spojena velká a nádherná zaslíbení, jimiž můžeme zachránit mnoho našich bližních a sebe zcela uchránit před očistcem.


8. října 2019

Milí čtenáři, paní Glynda Linkous obdržela za minulý týden jedno poselství. Dříve jich dostávala i šest týdně. Paní Luz de Maria má na své stránce tři poselství ve španělštině. Překladatelé do angličtiny a francouzštiny zvládnou přeložit a zveřejnit jedno poselství za tři týdny. Proto nemůžeme aktualizovat stránku Poselství zbytku dvakrát týdně, jak tomu bylo dosud, ale musíme se přizpůsobit okolnostem a zveřejňovat překlady poselství do češtiny podle počtu dostupných překladů poselství v angličtině, případně ve francouzštině. Znamená to, že si nová poselství přečtete v češtině už jen jednou týdně, budou-li k dispozici. Může to být kterýkoli den.

Děkujeme za pochopení.


18. září 2019

Milí čtenáři, jak jste si možná všimli, poselství sdělovaných paní Glyndě Linkous a paní Luz de Maria je stále méně ve srovnání s minulými měsíci, a to mě vede k úvaze připravit se na dobu, kdy v duchovní sféře nastane ticho "tak na půl hodiny". Zřejmě to bude doba, kdy budeme moci v klidu a ve všeobecném zpomalení vnějšího dění se znovu ponořit do studia již zveřejněných textů.

Proto jsem vám připravil všechna poselství v jediném souboru ve formátu PDF, jímž můžete "nakrmit" své čtečky nebo chytré telefony a mít je vždy po ruce. Mnohé z těchto přístrojů mají již čtecí modul, který vám vybrané poselství přečte nahlas. To je zvlášť výhodné pro ty čtenáře, jimž už zrak neslouží tak dobře, aby si je četli na malých displejích smartphonů.

Pokud se stane, že váš přístroj formát poselství PDF nepřijme, dejte mi vědět a já vám připravím souhrné vydání ve formátu EPUB, který přečte a zpracuje každá váše čtečka. Bude ale nutné udělat drobné změny, t.j. odstranit poselství ve slovenštině a španělštině, protože můj program zvládne pro tento formát zpracovat pouze jednu řeč najednou. Ale především mi musíte sdělit značku a velikost displeje vaší čtečky. Najdete je v návodu ke svému zařízení.


17. srpna 2019

Milí čtenáři a přátelé, chtěl bych vás informovat, že jsem se rozhodl vyřadit z naší stránky všechna poselství paní Julie Whedbee.

Už počátkem tohoto roku jsem si všiml, že se do jejích poselství občas vloudila věta, která, kdyby byla vzata doslova, byla by v rozporu s Písmem a možná i zdrojem zmatení. Proto jsem zveřejňoval překlady jen těch poselství, u nichž jsem nenašel žádné rozpory. V této praxi jsem ale nemohl už déle pokračovat, proto jsem dal přednost tato poselství nezveřejňovat.

Tento fenomén průniku cizích duchů do komunikace s Bohem není nic mimořádného a stává se vizionářům, kteří si nedávají pozor na rozlišování duchů. Náš Pán to dovoluje, snad aby si čtenáři tříbili svoji schopnost rozlišení a kritického myšlení na základě znalosti Písma. Pokud vím, zažila to celá řada vizionářů, než se naučili ověřovat identitu duchů (č. 311, 622), a ani paní Vassula Ryden, ani paní Marie Božího milosrdenství, nebyly ušetřeny takového útoku Zlého.

Byl bych rád, kdyby naši čtenáři věnovali větší pozornost obsahu všech poselství, více o nich přemýšleli, a třeba o nich i diskutovali na fóru. Neboť jak jinak budou moci odolat svádění a pokoušení antikristem, aby vyměnili věčný život s naším Pánem za mísu čočovice, když nebudou schopni rozlišit pravdu od zajímavé a svůdné falešnosti?


4. srpna 2018

Náš čtenář a dlouholetý spolupracovník, pan Miroslav Vasko, nám poskytl k zveřejnění své překlady poselství našeho Pána Ježíše Krista, diktovaná paní Julii Whedbee (USA) za poslední rok. Jsou mimořádně krásná, hluboká a inspirativní. Najdete je v roletkové nabídce TEXTY K MEDITACI. Za tento velkorysý příspěvek panu Miroslavu Vaskovi všichni srdečně děkujeme.


13. prosince 2017

Z důvěryhodnohé zdroje jsem byl informován, že Poselství Zbytku způsobilo v jedné zemi rozdělení, a to se negativně projevilo na fungování modlitebních skupin. Abych předešel takovému vývoji i u nás, přepracoval jsem úvodní stránku Poselství Zbytku, aby bylo zcela zřejmé, jaký je vztah mezi Poselstvím Varování a Poselstvím Zbytku. Je politováníhodné, že k takovým excesům vůbec může dojít, jde-li o sdělení z jediného božského zdroje, který usilovně pracuje, aby bylo ztraceno co nejméně duší.

Problém vidím v tom, že Poselství Zbytku vyžadují duchovní námahu a práci na sobě samém, zatímco Poselství Varování si po nás nárokují především modlitby. Proto prosím čtenáře, kterým se Poselství Zbytku nelíbí, aby si jich nevšímali a ponechali je těm, kteří v nich nalézají inspiraci k sebereflexi a duchovnímu růstu. Věřte, že jich není málo. Všechny z vás bych také chtěl poprosit, abyste byli bdělí, protože Odpůrce hledá i tu nejmenší cestičku, jak by ovlivnil vaše duše pocitem nadřazenosti, který vede k pýše a ta zase k pádu.

Nezapomínejme, že všichni máme jen jeden cíl, a tím je společné setkání ve vzájemné úctě a lásce s naším Pánem, Ježíšem Kristem.


13. srpna 2017

Jak už jsem se zmínil v poznámce z 2. dubna t.r., k hodnověrnému překladu španělského originálu poselství paní Luz de Maria potřebuji anglický překlad spolu s francouzským, jehož autor lépe ovládá idiomatická vyjádření, která se nedají překládat doslovně. Vzhledem k tomu, že francouzský překladatel je pravděpodobně na dovolené, jeho překlady přicházejí se stále větším spožděním, nebo nejsou vůbec k dispozici. Z toho důvodu bude lépe, když stránku nebudu až do konce srpna aktualizovat.

Všem našim milým čtenářům přeji příjemný zbytek prázdnin.


18. června 2017

Dnes zveřejňujeme další Speciál o nemocech, které se budou šířit za vlády antikrista a proti nimž bude věda bezmocná. Matka Spásy nám však v posledních letech poskytla dostatek informací, jak léčit tyto velmi nakažlivé a nebezpečné choroby přírodními prostředky. Dostali jsme také pokyny, jak si už dnes udržet nebo obnovit dobré zdraví a připravit se na tuto dobu.


26. dubna 2017

Paní Luz de Maria de Bonnilla zveřejňuje na své webové stránce kromě poselství našeho Pána a Matky Spásy také tzv. Speciály. Jsou to monotematická zpracování specifických problémů, jako je Antikrist, Ekonomika, Mikročipy, Potraviny, Terorismus, Genetika, Rodina, Klimatické změny, atd., o nichž jsou zmínky v poselstvích přijatých během let 2009 - 2017.

Tyto informace jsou útržkovitě rozptýleny ve velkém počtu poselství, často jen jako stručné a izolované věty. Teprve tím, že je shromáždíme do jednoho celku, lze získat ucelený přehled o těchto tématech v plné šíři a o jejich významu v budoucích událostech. Jako první z nich jsem pro naše čtenáře připravil Speciál "Komunismus". Najdete jej v roletkové nabídce NOVINKY, kde budou zveřejňovány i další Speciály.


9. dubna 2017

Upozorňujeme naše čtenáře, že poselství Márie Júlianny budou přesunuta na slovenskou část našeho webu a budou překládána jen do slovenštiny. Překlady bratra Zoltána z maďarštiny musely být nejdříve překládány do spisovné slovenštiny, aby se předešlo častým nedorozuměním, jejichž řešení vyžadovalo mnoho času. Po převodu do češtiny zůstaly krásné a pečlivé překlady admina Petera nevyužity. Proto jsme došli k názoru, že vzhledem k podobnosti obou jazyků není třeba, abychom zveřejňovali i český překlad.

Zbývající české překlady poselství Márie Júlianny budou ještě zveřejněny na české stránce, avšak nové překlady, počínaje březnem tohoto roku, už najdete v nabídce POSOLSTVÁ na slovenské stránce.


2. dubna 2017

Milí čtenáři,

až dosud jsem zveřejňoval dvě poselství paní Luz de Maria týdně. Při této frekvenci jsme ale došli do bodu, kdy musíme čekat na uveřejnění nových poselství na domovské stránce http://www.revelacionesmarianas.com. A to nejen na nová poselství, ale i na jejich překlady do světových jazyků. Protože neovládám španělštinu, využívám k překladům těchto poselství do češtiny anglický a francouzský překlad. Oba tyto překlady jsou zveřejňovány zpravidla do několika dnů po uveřejnění poselství ve španělštině, ale často je třeba si na ně počkat týden, nebo i déle. Z toho důvodu už nebudu moci zveřejňovat českou verzi poselství tak pravidelně, jak jste byli zvyklí.

Je-li mezi vámi někdo znalý španělštiny a mohl by připravit vlastní překlady nových poselství LDM, byl by na naší stránce velmi vítán.


22. března 2017

Nabídku TEXTY K MEDITACI jsme rozšířili o důležité informace k tématům Vzkříšení, Svatosti života a Boží vůle, které náš Pán Ježíš Kristus diktoval maďarské vizionářce Márii Szatmári v roce 1944, v přípravě na Varování, které se mělo uskutečnit ke konci minulého století. Tato tři témata spolu těsně souvisí, vlastně tvoří jeden celek. Naši čtenáři, kteří byli pohoršení větou našeho Pána: "Země padla do prachu a špíny, do špíny citu, který je vrahem Boha a duše" v 1. poselství útěchy adminu Peterovi a vyvolali vášnivou diskusi na fóru, snad v nich najdou odpovědi na své tehdejší pochybnosti o pravosti tohoto poselství.


10. února 2017

Soukromá poselství nastávajícímu knězi v nabídce TEXTY K MEDITACI jsme doplnili o další poselství tomuto knězi, který již byl vysvěcen. Celý soubor má nyní 7 částí.


21. prosince 2016

Dnes nabízíme našim čtenářům pokyny našeho Pána Ježíše Krista k očišťování smyslů, které byly uvedeny v poselstvích č. 82, 87, 93, 101 a 117. Z praktických důvodů jsme je sjednotili do jediného souboru, který najdete v nabídce TEXTY K MEDITACI.


30. listopadu 2016

Soukromá poselství nastávajícímu knězi v nabídce TEXTY K MEDITACI jsme doplnili dalším poselstvím z 22. dubna 2016. Celý soubor má nyní 6 částí.

Video o extrémním počasi na zemi, které dává do oběhu společnost SOTT, zveřejňujeme každý měsíc v nabídce ZNAMENÍ ČASU ihned, jakmile je k dispozici. Bývá to většinou až v druhé polovině následujícího měsíce.


24. srpna 2016

    Laskavostí našeho bratra Miroslava jsme mohli rozšířit nabídku TEXTY K MEDITACI o mimořádně pozoruhodná prorocká poselství našeho Pána Ježíše Krista, diktovaná Mary Jane Even v lednu 1997, popisující příchod Velkého Varování (Velké Varování II).

Přestože příchod této velké milosti měl původně nastat ke konci minulého století, na přímluvu Blahoslavené Panny Marie byl Věčným Otcem oddálen asi o 20 let. Jak víme z poselství Marie Božího milosrdenství, události a jejich řazení se v novém plánu Boha Otce poněkud liší. Nicméně doporučení a komentáře našeho Pána k těmto událostem si uchovávají stejnou naléhavost i dnes, jsou platná i pro budoucnost a měli bychom jim věnovat velkou pozornost.


19. srpna 2016

Oznámení o opravě:

V poselství Márie Júlianny č. 39 došlo k nepřesnosti v překladu ze slovenštiny. Věta ve 4. odstavci:

Nesmíte přestat v modlitbě plné víry, která je silou vaší i vaší krajiny, protože milost k modlitbě dostanou i batolata, čisté, věřící duše.

má správne znít:

Nesmíte přestat v modlitbě plné víry, která je silou vaší i vaší krajiny, protože dostanete milost k modlitbě batolete, čisté, věřící duše.

Čtenářům, kteří si toto poselství již vytiskli, se omlouvám.


17. června 2016

    Nedávno jsem na jednom váženém serveru zažil velké překvapení. V diskusních příspěvcích na téma dvojhlavosti papežství jsem našel vášnivý výpad proti poselstvím paní Marie Božího milosrdenství. Posuďte sami:

...za hlavný a dokonale presvedčivý ukazovateľ nepravosti týchto posolstiev treba považovať nenaplnené proroctvo „Panny Márie“ o tom, že sa najprv zjaví ako „Matka spásy“ na viacerých miestach tradičných mariánskych zjavení, na čo všetky jej súčasné zjavenia všade na svete prestanú a pokračovať bude len írske zjavenie. ako dobre viete, toto sa nestalo – práve naopak, Carberry po odhalení identity pozastavila všetky svoje verejné stránky a prestala posielať maily svojim odberateľom.

1. Nevím, zda tato filipika vznikla na základě bytostného odporu pisatelky proti poselstvím Nejsvětější Trojice a Panny Marie, nebo vlčí mlhy, jíž zřejmě trpěla při čtení poselství č. 1029. Připomeňme si ještě jednou jeho hlavní body:

Dám se poznat na svatých místech, kterými jsou Lurdy, Fatima, La Salette a Guadalupe. Zjevím se i v Garabandalu. Tato zjevení začnou letos na jaře, jak mi uložil můj Syn.

Vyvolené duše mě uvidí se sluncem za mojí hlavou. Dvanáct hvězd bude obepínat a proplétat trnovou korunu, kterou nesl můj Syn během svého ukřižování, vloženou na mou hlavu, jako znamení všem k následování mého příkladu. Mou úlohou je vést všechny Boží děti cestou Pravdy až k mému Synu.
.
.

Až se na těchto místech zjevím naposledy a představím se jako Matka Spásy, podle toho poznáte, že tato mise je mou poslední a že všechna zjevení vedou k tomuto závěrečnému, aby přinesla světu spásu, která je přirozeným právem každé osoby.

Matka Spásy přece neříká, že se přestane zjevovat, ale až se představí jako Matka Spásy, tak tato její mise bude úplně poslední a že všechna její předchozí zjevení (tedy předchozí mise) vedly k této závěrečné misi – přinést světu spásu. A že už žádná jiná mise nebude. Tato mise neustále pokračuje v jejích poselstvích Varování.

Na místech zjevení ji neuvidí všichni, jen vybrané duše. Víme, kolik jich bylo? Zaznamenala to média? Stálo jim vůbec za to si toho všimnout?

Myslím, že svět je nyní tak zaměstnán terorismem, imigranty a fotbalem, že by sotva věnoval pozornost vyprávění vybrané duše, sdělující, co jí řekla Panna Maria, ať už by to bylo na kterémkoli místě na světě.

Situaci ilustruje následující událost:
Když jsem byl před několika týdny v Dechticích, tak se tam Panna Maria zjevila čtyřem mladým lidem a mluvila s nimi. Nikdo jiný ji neviděl. Když vizionáři oznamovali, co jim Panna Maria řekla, nebylo jim dobře rozumět, protože jsem byl od nich daleko. Doufal jsem, že obsah sdělení najdu na internetových stránkách, ale poslední záznam na dechtické webové stránce byl z ledna tohoto roku. Takže pro lidi, kteří se poutě nezúčastnili, se zjevení vůbec nestalo...

2. Nevím, zda paní MBM je paní Carberry. Bylo by s podivem, kdyby zaměstnaná matka tří dětí byla ona krásná mladá paní, za kterou je vydávána. Na tom ale vůbec nezáleží. K zastavení této mise došlo až po dvou letech od tohoto údajného "odhalení" identity. To přece paní pisatelka musela vědět. Stalo se to po masivním hackerském útoku na databázi zákazníků distribuční společnosti Salvido, která tím byla zlikvidována. Mnozí z vás si jistě vzpomenou, jaké potíže náhle nastaly s doručováním Medailonů spásy. Paní MBM tehdy utrpěla velkou finanční ztrátu. Následoval dezinformační útok na facebookové modlitební skupiny Ježíš Lidstvu. Vytvořená nedůvěra a zmatek byl tak velký, že náš Pán celou misi dočasně zastavil.

Je mi líto, že nemohu zveřejnit tuto odpověď na onom v úvodu zmíněném serveru. Jenže tam nejsou trpěny ani pouhé odkazy na poselství Varování, natož odpovědi na kritické výhrady.

O misích Panny Marie:
František Press: "Děvečky Boží", "Všude zní Mariin hlas", "Maria", Mariánské nakladatelství, Brno.


18. dubna 2016

    Minulý týden schválila poslanecká sněmovna zákon, který umožňuje policii ČR smazat webové stránky už bez rozhodnutí soudu. Bude-li tento zákon schválen senátem, začne platit od 1. ledna 2017 a bude se údajně vztahovat jen na stránky provozující hazardní hry.

Komentátor Lidových novin, Petr Kamberský, se o tomto zákonu vyjádřil následovně: "Ministerstvu se povedlo zavést snad poprvé do českého právního řádu čistý ideozločin jak z Orwelova románu 1984, tedy "dívání se na stránku s 'nepovolenou' internetovou hrou" (Lidové noviny z 16.4.2016).
Ze zkušenosti víme, že takové nepovolené dívání se může snadno a nečekaně rozšířit i na jiné webové stránky, jako je tomu třeba v Číně, Severní Koreji, Iránu, Rusku a jiných zemích.

Není tajemstvím, že naše stránky jsou pro některé lidi trnem v oku. Proto našim čtenářům vřele doporučujeme, aby si stahovali vše, co je k stažení nabízeno. Dalo se předpokládat, že by jednou k takové situaci mohlo dojít, proto si můžete z nabídky KE STAŽENÍ stáhnout prakticky úplně všechno.

Naše webová stránka s překlady poselství paní MBM vypadá, že se v současné době již nemění, ale není tomu tak. Všechny soubory na serveru hostitele jsou v pravidelných intervalech obnovovány pro případ průniku hackerskými útoky. Dobu, kdy byly naposledy obnoveny, poznáte podle data souborů, které si stahujete.

Všechny překlady poselství paní MBM byly připraveny na počítači, který nebyl nikdy připojen k internetu (až na pár vteřin ze začátku, kdy bylo nutné aktivovat systém a programy). Na server jsou soubory kopírovány pomocí jiného počítače se zabezpečeným připojením, aby se předešlo útoku typu "man in the middle".


4. dubna 2016

    Dnes jsme vyšli vstříc těm z našich čtenářů, kteří byli natolik zvyklí na styl vyjadřování našeho Pána v poselstvích Varování, že jim bylo těžké přijmout jakýkoli jiný způsob projevu a častější používání symboliky v poselstvích vizionářů Zbytku. Tato jinakost formy sdělení u nich vyvolávala neklid a nedůvěru.

Proto jsme raději oddělili poselství Zbytku od poselství Marie Božího milosrdenství. Vytvořili jsme samostatnou stránku http://www.poselství-zbytku.org, kde budeme zveřejňovat překlady poselství Zbytku.


7. února 2016

    Minulý týden jsme dostali dvě poselství Zbytku od vizionářky z východního Slovenska, která Boží sdělení přijímá v rusínštině. Styl vyjádření Boha Otce je opět jiný a nemusí se některým našim čtenářům líbit. Otevřete ale svá srdce a přečtěte si poselství vícekrát, a pak nad každým řádkem meditujte.

Vzhledem k opětovným dotazům našich čtenářů, kde je možné objednat Medailony spásy, uvádím zde další adresu: https://eu.christogifts.com/en/home/25-medal-of-salvtion-packs-of-5.html.
zpět