2598. 10. září 2023. Připomínka poselství Ježíše ze dne 24. února 2022.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEZŮSTANE KÁMEN NA KAMENI


Mé děti, nepřítel vašich duší nařídil zadání proti vám, církvi posledního času. Uvědomte si, že tyto úkoly jsou mnohem rozsáhlejší a intenzivnější než jeho obvyklé útoky, protože jste to vy, kdo povede poslední duše ke spáse.

Proti všem, kdo šíří mé pravé evangelium, byli vysláni duchové žárlivosti, urážky a rozdělení.

Byli také posláni duchové šíření sváru, aby podnítili pýchu a přinesli rozdělení. Duchové Jezábel byli přiděleni těm z vás, kdo nejvíce škodí království temnoty.

V tomto čase dojde k mnoha zradám.

Zadání šíření bolesti, nedostatku a nemoci byly seslány, aby vyčerpaly zdroje mé pravé církve, a ta nemohla pokračovat ve své práci.

V tomto období uvidíte, že mnoho mých kostelů bude kvůli těmto věcem a zvýšenému pronásledování mých lidí zavřeno. Těm, kteří Mi nejsou plně oddáni, byli přiděleni duchové šířící apatii a sklíčenost, aby je také brzdili.

Nepřítel nenechal v úkolech zadaných proti mé církvi a mým lidem v tomto čase kámen na kameni.

Ježíš


Zj 12, 11-12
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.

12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.

Zj 12, 17: Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.zpět