xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> 2600

2600. Poselství Ježíše ze dne 11. září 2023.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUDETE SLEDOVÁNI


Brzy nastane čas, kdy se moji lidé nebudou moci pohybovat, jak si přejí. Moji lidé, bezbožní u moci začnou brzy sledovat každý váš krok. To vás zneklidní, ale je to příležitost, jak Mi přinést slávu.

Přeji si, aby každý váš krok odrážel Mne a mé cesty. Budete-li vždy kráčet po mých cestách, bude vám na zemi udělena přízeň, která učiní poslední čas, který zde strávíte, mnohem snesitelnějším.

Jako ti, kdo nesou mé Jméno, jste vždy někým sledováni. Nevěřící vás sledují, aby se o Mně dozvěděli. Učiňte své svědectví o Mně jasným a zachovejte je čisté.

Ježíš


Mt 5, 16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Ž 50, 15: Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat.zpět