2602

2602. Poselství Ježíše ze dne 13. září 2023.
Glynda Linkous (USA), https://revelacionesmarianas.com/


NÁHLE U VÁS


Mé děti, jak je možné, že si myslíte, že budete mít víru, až se vám zhroutí svět, když ve svém každodenním životě netrávíte žádný čas se Mnou? Věříte, že se ve vás zázračně objeví?

Nikoli, víra přichází skrze poslouchání mého mocného Slova. Víra přichází, když trávíte čas v mé přítomnosti a dobře Mě poznáváte.

Čas mých soudů se rychle blíží. Pokud chcete, můžete svůj čas promarnit radovánkami a rozptýlením, ale co budete dělat v čase vaší nouze, až k vám náhle přijde?

Čiňte moudrá rozhodnutí nyní, mé děti, abyste později nežily v lítosti, až je nebudete moci změnit.

Ježíš


Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Mt 15, 8: Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;

Mt 10, 38-39
38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

39: Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

Zj 2, 4: Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.

De 6, 5: Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.zpět