2669. 8. listopadu 2023. Připomínka poselství Ježíše ze dne 10. ledna 2017.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ROZPOLCENÝ


Jsi rozpolcený mezi dvěma věcmi, ale už víš, kterou jsem pro tebe vybral. Uvolni Mi tu druhou a sleduj, co udělám, neboť předčím každé očekávání.

Lidé plánují své cesty, ale Já vpravdě řídím tvé kroky. Když se podvolíš Mně a mému plánu pro svůj život, budeš za svou poslušnost mimořádně požehnán.

Neváhej, když víš, co ti říkám, abys udělal. Modlete se, důvěřujte a poslouchejte.

Poslouchejte Mě ve všem a buďte požehnaní.

Ježíš


Př 16. 9: Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku?

Řím 2, 5-8
5: Jestliže však naše nepravost dává vyniknout spravedlnosti Boží, co k tomu řekneme? Není Bůh, po lidsku řečeno, nespravedlivý, když nás stíhá svým hněvem?

6: Naprosto ne! Vždyť jak by potom Bůh mohl soudit svět?

7: Jestliže však moje lež vyzdvihla Boží pravdu k jeho slávě, proč mám být ještě souzen jako hříšník?

8: A nevede to potom k tomu, co nám někteří pomlouvači připisují, jako bychom říkali: "Čiňme zlo, aby přišlo dobro?" Ty čeká spravedlivé odsouzení!

Iz 1, 19: Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.zpět