2671. Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2023.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DOKÁŽETE OBSTÁT?


Děti, co budete dělat, až přijde to strašné ráno, kdy bude všechno ztraceno a obklopí vás zkáza?
Ten den, před kterým jsem vás dlouho varoval?

Jak budete reagovat, až toho tolik ztratíte a vaše duše se naplní žalem? Dokážete ve své víře ve Mne obstát i v těch nejtemnějších chvílích?

Byla vaše víra zkoušena a podrobena zkoušce? Dokážete v té chvíli pokračovat v chůzi se Mnou a odmítnout útěchu hříchu?

Obrátí se vaše myšlenky v té chvíli ke Mně, nebo budete myslet na sebe a na vše, bez čeho se nyní obejdete?

Ježíš


Ef 6,10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

14: Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,

15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'

16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.

17: Přijměte také 'přilbu spasení' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží.'

18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.Poznámka admina:

Milí čtenáři,
když jsem se 9. listopadu chystal nahrát na server další sadu překladů poselství, došlo k technickému problému, jehož řešení si vyžádalo tři dny.

Takže dnes, po deseti dnech, dostáváte dvě sady překladů najednou. V části "Download - Ke stažení" je všechno jako obvykle, jen "Sešit Glynda Linkous" a "Sešit Luz de Maria" nebyly tentokrát aktualizovány. Stane se tak příště.

Inspirativní čtení vám přeje váš admin Jan.
zpět