van neer


Vážení přátelé, milí bratři a sestry,    vítáme vás na stránce, na níž zveřejňujeme překlady poselství Ostatku, která dostáváme v období, kdy irská katolická prorokyně, Marie Božího milosrdenství, přestala přijímat poselství Nejsvětější Trojice a Matky Spásy.

Stejně jako poselství Marie Božího milosrdenství, jsou i tato poselství poskytována lidstvu, aby je připravila na Varování, na nadcházející slavný příchod Ježíše Krista a pomohla lidem projít událostmi popsanými v Knize Zjevení sv. Jana.

Poselství daná poslednímu, 7. proroku konce času, Marii Božího milosrdenství jsou mimořádná a jedinečná a nesou v sobě autoritu, sílu a osudovost starozákonních proroctví. Jsou dílem Nejsvětější Trojice a Matky Spásy a jako velký čin Božího milosrdenství byla dána lidem k přípravě na konec této historické epochy a k naplnění slibu, o němž je zmínka v Písmu.

Naproti tomu poselství několika zbývajících vizionářů a dřívějších proroků nevytyčují hlavní linie budoucnosti, nedefinují časové periody kritické pro lidstvo, nepopisují podrobně útoky na církev, kterým budeme čelit, ale chtějí udržet lid Ostatku v těsné blízkosti našeho Pána. Dávají mu tolik potřebná povzbuzení v dobách plných nepokoje a stále mu připomínají, že za všech okolností si musí uchovat svou víru pravdivou a živou.

Poselství Ostatku vysvětlují Boží Slovo a naléhají na nás, abychom nepodlehli vábení ducha temnoty a nepřijali změny v učení církve, které je nezměnitelně ukotveno v Písmu svatém. Důrazně nám připomínají, jaké je naše místo ve Stvoření a poskytují nám návod pro každý všední den jak nezabloudit v chaosu a nesejít z cesty k věčnému životu.

Tato poselství patří k proudu živé vody, kterou na nás vylévá Duch Utěšitel a už téměř 2000 let trpělivě uvádí do celé pravdy ty, kdo k nim najdou cestu. Ne všichni z vás jim rozumíte a přijímáte je. Nikdy tomu nebylo jinak. V poselství paní Luz de Maria z 21. listopadu 2017 dokonce Matka Spásy pronáší výzvu: "...když jim nevěříte, neničte je, setrvejte v nevědomosti a nevypouštějte žádná prázdná slova, která lze snadno vyvrátit"....

Naším úkolem není tato poselství vysvětlovat ani obhajovat, ale lidem je pouze nabídnout a modlit se.

 

Nejnovější poselství přijatá prostřednictvím OstatkuKE STAŽENÍ – DOWNLOAD

.Aby se vám všechna poselství zobrazila správně, je třeba, abyste měli nainstalovaný Adobe Acrobat Reader. Pokud jej nemáte, využijte prosím k jeho stažení tento odkaz: Acrobat download. Pro přehrávání videosouborů doporučujeme VLC Media Player.