van neer

POSELSTVÍ   ZBYTKU – OBSAH

https://ostatek.org2480. Nedostatek bude vaším učitelem.

2479. Vyzývám vás k opravdovému pokání.

2478. Odevzdejte se Mi.

2477. Amerika utrpí mnoho ran.

2476. Ještě chvíli.

2575. Odměny přicházejí - nezapomeňte na Mne.

2474. GL - Problémy s poštou.

2473. Ekonomika světa se změní.

2472. Nepromarněte příležitost naslouchat.

2471. Kořist pro nepřítele.

2470. Čekání a sledování.

2469. Dlouhá cesta k cíli.

2468. Připravuji vás.

2467. Buďte tiší a pokorní srdcem.

2466. Potřebuji jen jeden den.

2465. Každý hřích má svou cenu.

2464. Závoj zmatku.

2463. Žádné pokání.

2462. Milované děti, čas se krátí.

2461. Antikrist není výmysl.

2460. S vírou je možné všechno.

2459. Jak zuří bitva.

2458. Budete-li se dívat.

2457. Vše, co potřebujete.

2456. Dejte Mi své srdce.

2455. Udělejte si čas.

2454. Žijete v zajetí touhy po zlu.

2453. Jak budete reagovat?

2452. Čas zkázy Ameriky.

2451. Poslední velká sklizeň.

2450. Poslechněte Mě teď.

2449. Ďábel nemá větší moc, než mu dovoluje Bůh.

2448. Čas velké temnoty.

2447. V čase zkázy.

2446. Vědět, co je nejlepší.

2445. Nezatížení.

2444. Sezóna prořezávání.

2443. Důvěřujte pouze Mně.

2442. Lítost nebo odměna?

2441. Ďábel zaútočí na instituci rodiny.

2440. Pyšná a svéhlavá.

2439. V pokušení nepřítele.

2438. Budu k vám milosrdný.

2437. Uprchlíci a tuláci.

2436. Strach z nedostatku.

2435. Komunikace brzy vyhasne.

2434. Skryté postoje.

2433. Budoucnost Ameriky.

2432. Zánik Ameriky.

2431. Zatřesení.

2430. Nebojte se těch, kdo vás pronásledují nebo pomlouvají.

2429. V popírání.

2428. Nebudete rozumět.

2427. Co uděláte?

2426. Proč jste poslouchali?

2425. Je čas, abyste se obrátili k víře.

2424. Čas vyprší.

2423. Vyzývám vás, abyste byly láskou, abyste odpouštěly a dávaly lásku.

2422. Nepřátelé se shromažďují.

2421. Nepůjdete samy.

2420. Pomazání apoštolů.

2419. Strach vás nemůže zadržet.

1418. Mnohem více času.

2417. Mé děti nechápou dobře lásku k bližnímu.

2416. Můj Boží Syn vstal z mrtvých, aby vás spasil.

2415. Žijete uctíváním zla a opovrhujete dobrem.

2414. Vaše odměny

2413. Nezapomněl jsem.

2412. Poslední představení.

2411. Záleží vám na tom?

2410. Láska, kterou učí můj Boží Syn.

2409. Kajte se! Teď je ten správný čas, ne později, nečekejte…

2408. Svěřte je Mně.

2407. Růst ve víře.

2406. Mnoho nečekaných událostí.

2405. Jen ti. kdo kráčejí se Mnou.

2404. Buďte prozíraví.

2403. Skutečně připravená srdce.

2402. Jste připraveni stát přede Mnou?

2401. Vy víte Kdo jsem.

2400. Kde jsou zázrační pracovníci?

2399. Co řeknete?

2398. Připravte se dřív, než bude příliš pozdě.

2397. Padněte na tvář.

2396. Vlažní.

2395. Utrpení.

2394. Období pronásledování.

2393. Která noc?

2392. Neplánujte na zítřek.

2391. Varování už není daleko.

2390. Vaše nová realita.

2389. Připravte se nyní.

2388. Vaše odmítnutí.

2387. Zůstaňte na cestě.

2386. Jděte opatrně.

2385. Ve Mně.

2384. Gošen.

2383. Vaše víra v ekonomiku.

2382. Ekonomika Ameriky.

2381. Začíná úpadek ekonomiky.

2380. Toto je podvod.

2379. Zpráva paní Glyndy Linkous ze dne 10. března 2023.

2378. Dobře se připravte.

2377. Zákony se změní.

2376. Nemůžete milovat svět a milovat Mě.

2375. Zlo se zaměřilo na děti mého Božího Syna.

2374. Oznámení paní Glyndy Linkous: Změna adresy JPH.

2373. Všechno se změní, nic nebude stejné.

2372. Klepu na dveře.

2371. Zkoumejte své srdce.

2370. Vaše srdce.

2369. Řekněte jim, že je miluji.

2368. Vlci.

2367. Nechcete uvěřit, opomíjíte poznat volání Boží vůle.

2366. Spiritualita bude předmětem posměchu.

2365. Více integrity.

2364. Zlepšení každý den.

2363. Chvalte Mě, dokud nepřijde odpověď.

2362. Odvraťte zrak.

2361. Zatímco čekáte.

2360. Otázka času.

2359. Představujete si zlo.

2358. Kupředu s ohlédnutím.

2357. Tento rok.

2356. Jak jste zaseli, tak nyní sklidíte.

2355. Duchovní růst musí být prioritou.

2354. Přichází hodina temnoty.

2353. Příprava.

2352. Opásejte svá bedra.

2351. Co je důležité.

2350. Nejsem dost mocný?

2349. Válka na prahu Ameriky.

2348. Nadcházející vřava.

2347. Uvědomte si vážnost času, v němž žijete.

2346. Buďte moji.

2345. Nenávist překypuje.

2344. Kníže vašeho pokoje.

2343. Dveře konce.

2342. Když je svět ve zmatku.

2341. Jděte výš.

2340. Nadešel čas, kdy hněv uchvátí mé děti.

2339. Cokoli, čemu jste věnovali svůj čas.

2338. Podívejte se důkladně.

2337. Když je vaše srdce jaké má být.

2336. Proč?

2335. Zkoumejte své srdce.

2334. Ďábel má v úmyslu ničení rodin.

2333. Velmi velká odměna.

2332. Možná pak.

2331. Každá duše je vzácná.

2330. Klíč k vašemu zásadnímu obratu.

2329. Svrhnu tento národ.

2328. Pokání můžete učinit i v poslední chvíli.

2327. Období modliteb.

2326. Mluvte o mých slibech.

2425. Pokud vydržíte.

2324. Ti, kteří odmítli Světlo.

2323. Moje načasování.

2322. Tvůj Ochránce, tvůj Živitel, tvůj Pokoj.

2321. Vítězové.

2320. Odmítnete Mě?

2319. Povzneste se nad to – odměním vás.

2318. Mnoho slávy.

2317. Spory mezi lidmi narůstají.

2316. Nákaza přijde rychle.

2315. Poctivost jednání.

2314. Tento rok bude rokem obratu.

2313. Náhlé povýšení.

2312. Čas velkého smutku.

2311. Až bitva začne.

2310. Z lásky chci vás varovat.

2309. Velmi velká překvapení.

2308. Sezóna nečekaných událostí.

2307. Brzy vás zavolám domů.

2306. To, co ještě chybí.

2305. Smutek v odloučení.

2304. Lidstvo zapomíná na ty, kdo trpí kvůli válce.

2303. Nebudete vždy rozumět.

2302. Odstranění.

2301. Přicházející pronásledování.

2300. Nové zlo.

2299. Jen jeden.

2298. Jste pokoušeni?

2297. Když zůstanete ve Mně.

2296. Učte je.

2295. Přichází chvíle temnoty.

2294. Rozhodněte se nyní.

2293. Ryzí zlato.

2292. Lidstvo pokračuje v chaosu nezastavitelného násilí.

2291. Nejvýznamnější čas zkoušek.

2290. Tolik testů.

2289. Vlny útrap.

2288. Intenzivní příchod zimy.

2287. Tolik požehnání.

2286. Naučte se Mi důvěřovat.

2285. Každá oblast.

2284. Oznámení paní Glyndy Linkous o přestěhování společnosti JPH.

2283. Udělali jste si místo?

2282. Nová cesta.

2281. Z oslav mého narození se stal pohanský svátek.

2280. Povinný výběr.

2279. Vstupujete do nového času zkoušek.

2278. Mnoho dobrého.

2277. Blíží se bouře.

2276. Nacházíte se ve chvíli očekávání.

2275. Zachovejte víru v mé Slovo.

2274. Pokušení mít strach.

2273. Připraveni se rozloučit.

2272. Mnozí víte.

2271. Ať to stojí cokoli.

2270. Musíte mít víru.

2269. Charita je pouto, které vás spojuje.

2268. Budou souzeni.

2267. Závěr.

2266. Přinášejte má slova.

2265. Na druhém místě.

2264. Dílo, které ve vás konám.

2263. Váš pravý domov je v nebi.

2262. Vize mlýnku na maso.

2261. Vyvedu vás ven.

2260. Ukažte Mi, že se vám dá věřit.

2259. Čistí přede všemi.

2258. Mé děti jsou zmatené a rozdělené.

2257. Teror nebo povýšení.

2256. Budete si stěžovat?

2255. Mohu vám věřit?

2254. Blíž ke Mně.

2253. Už se nemohu dívat na toto zlé lidstvo!

2252. Buďte láskou, a ostatní vám bude přidáno.

2251. Zůstaňte v duchovní i fyzické bdělosti.

2250. Neočekávané události.

2249. Přemýšlejte.

2248. Můj obraz.

2247. Velmi velká nouze.

2246. Bdím nad vámi.

2245. Zachovejte si vnitřní pokoj.

2244. Příliv a odliv se změní.

2243. Můžete tomu věřit?

2242. Přemýšlejte.

2241. Místo toho.

2240. Bez ohledu na cenu..

2239. Budete svědkem velké zkázy.

2238. Přijdu brzy.

2237. Svět, který Mě nahradí.

2236. Protože milují svět.

2235. Čas Ezau.

2234. Trávíte svůj život v duchovní prázdnotě.

2233. Inteligence bez Boha nezíská nebe.

2232. Rozvazování vztahů.

2231. Spojení, která nejsou ze Mne.

2230. Po čem touží.

2229. Zničí ji.

2228. Další útoky.

2227. Věřte.

2226. Modlete se za ty, kdo vás nemilují.

2225. Proč říkáte, že jste moji?

2224. Připrav se na porážku.

2223. Hřích důvěra a poslušnost.

2222. Mnoho práce, kterou je třeba udělat.

2221. Sklizeň duší.

2220. Povýšení v poslední sezóně.

2219. Žijete ve válce o vaše duše.

2218. Povýšen v čase soužení.

2217. Nepřátelské území.

2216. Dobro, nebo zlo.

2215. Mnoho útoků.

2214. Nedobrý úmysl.

2213. Kdo zaútočí na Řím?

2212. Váš závěrečný závod.

2211. Otřesy a rozchody.

2210. Já jsem Bůh.

2209. Hlásejte Mne nyní.

2208. Zklamání.

2207. Dávám na vás pozor.

2206. Dny temnoty jsou již zde.

2205. Co vás zdržuje?

2204. Zůstaňte připraveni.

2203. Mé žádosti nebyly vyslyšeny.

2202. Dávejte si pozor na falešné nauky.

2201. Tento čas čekání.

2200. Situace nejsou takové, jak se zdají být.

2199. Síla ve vašich modlitbách.

2198. Moc, kterou se vám chystám propůjčit.

2197. Sdělení paní Glyndy Linkous.

2196. Budoucnost Ameriky.

2195. Čas vyprší.

2194. Můj dům zaopatří toho, kdo nemá nic.

2193. Touha po útěku.

2192. Přichází pohroma.

2191. Můj Syn vám nedá kamení místo chleba.

2190. Jsem schopný.

2189. Bitvy konce času.

2188. Zůstaňte neochvějní.

2187. Neustálé změny.

2186. Moje velká štědrost.

2185. Není se čeho bát.

2184. Modlete se více.

2183. Zanedbali jste duchovní stav.

2182. Nebezpečné iluze.

2181. Ctěte mé Jméno.

2180. Testy a výcvik.

2179. Půjdu s vámi.

2178. Zachovejte si potřebný klid a víru.

2177. Dobře víte, že jste ve vážném nebezpečí.

2176. Přitiskněte se ke Mně.

2175. Vyhněte se jim.

2174. Oživení.

2173. Budou sklízet smršť.

2172. Vaše ohnivé vášně.

2171. Vrátíte se k nekvašeným chlebům.

2170. Kde chybí vaše důvěra.

2169. Co nejobtížnější plán.

2168. Sezóna potěšení.

2167. Máte svou úlohu.

2166. Dveře k zaopatření.

2165. Následky vašeho hříchu.

2164. Přijde krutá zima.

2163. Svět beze Mne.

2162. Posilněte svou víru.

2161. Blížící se temnota.

2160. Jako řeka.

2159. Vyzývám vás k bdělosti!

2158. Připravení na válku.

2157. Nyní si odpočiňte.

2156. Vaše školní vzdělávání.

2155. Především.

2154. Radost se také rozhojní.

2153. Slunce tvrdě udeří Zemi.

2152. Moji velcí bojovníci.

2151. Rozptýlení a zábava.

2150. Rozlišujte a vzdorujte.

2149. Jděte teď!

2148. Jste připraveni?

2147. Z Božího rozkazu budu za vás bojovat a bránit vás.

2146. Už žádný respekt.

2145. Postarám se o vás.

2144. Přemístím vás.

2143. Rozpady vztahů.

2142. Nic ode Mne.

2141. Nikdy nebudete poraženi.

2140. Každá osoba.

2139. Více Mne

2138. Těžká doba.

2137. Plačte a truchlete.

2136. Jste testováni.

2135. Blížíme se k vyvrcholení Velké očisty.

2134. Oceňte je nyní.

2133. Přišel čas konce.

2132. Potřebuji jen jeden den.

2131. Dovolte Mi, abych vás posílil.

2130. Církev mého Syna bude podvedena.

2129. Vzrůst zvrácenosti.

2128. Uvažovali jste o tom?

2127. Více temnoty.

2126. Pronásledování.

2125. Nedali jste Mi své srdce.

2124. Mou vůlí je, aby všichni byli spaseni.

2123. Bez odkladu.

2122. Není se čeho bát.

2121. Rozdělení.

2120. Hodně zmatku.

2116. Největší úkol.

2118. Čas jako žádný jiný.

2117. Lehkomyslná.

2116. Největší úkol.

2115. Věčnost v lítosti.

2114. Odpovědi na modlitby.

2113. Tolik jsem vám toho dal, mé děti...

2112. Odmítli mé milosrdenství.

2111. Buďte svobodní.

2110. Provádím změny.

2109. Navždy pryč.

2108. Zocelte se.

2107. Bez obav mi podejte ruku.

2106. Rvačky o jídlo.

2105. Věnujte se Mi.

2104. Nezapomněl jsem.

2103. Jeho útoky zesílily.

2102. Nenechejte se oklamat.

2101. Nepromarněte příležitost naslouchat.

2100. Odpovím na její volání.

2099. Poznejte Mě.

2098. Mně se nikdy nikdo nevysmívá.

2097. Pomstím bezpráví.

2096. Duchovní bitva se rozhořívá.

2095. Žádná země nebude v bezpečí.

2094. Nepřítomnost světla.

2093. Osvícení.

2092. Strategie boje proti Jezábel.

2091. Dovolte Mi vládnout.

2090. Střežte si své srdce.

2089. Mikročip v těle mých dětí bude pečetí.

2088. Lidé budou zbaveni své pýchy.

2087. Jen temnota.

2086. Stůjte v mé Pravdě.

2085. Proč nasloucháte jeho lžím?

2084. Poznejte, že nastal čas.

2083. Lidé nevidí, neslyší, nevěří…

2082. Vážné a nebezpečné časy.

2081. Nechť jsou vytyčeny dělicí čáry.

2080. On nezvitězí.

2079. Přichází rozsáhlá reorganizace.

2078. Nepřítel usiluje o váš život.

2077. Válka na Ukrajině.

2076. Až dosud jsem zadržoval svůj hněv.

2075. Zprávy ze světa.

2074. Zvolte si život.

2073. Je čas si vybrat.

2072. Bitva se posunula.

2071. Budu vás řídit a vést.

2070. Chybné priority.

2069. Musíte pracovat na mé vinici.

2068. Kříž bude pro ukrajinský lid těžký.

2067. Srdce představitelů Ruska patří stále Satanovi.

2066. Nastavení pastí.

2065. Vaše konečná volba.

2064. Vlci mezi mými ovcemi.

2063. Král přichází.

2062. Buďte láska, pokoj a jednota.

2061. Zemětřesení budou mít větší intenzitu.

2060. Není čas, abyste Mě poznali.

2059. Váš život a vaše víra.

2058. Až začne válka.

2057. Když se mění doba.

2056. Slavný den.

2055. Nepadněte do spárů zla!

2054. Jste to vy, k nimž mluvím...

2053. Který nástroj?

2052. Váš čas nadešel.

2051. Nárůst počtu útoků Jezábel.

2050. Nečekané výzvy.

2049. Aby Mě ostatní poznali.

2048. Měsíce ruského medvěda teprve začínají.

2047. Vykolejené životy.

2046. Aby to mohli slyšet.

2045. Země bude naříkat.

2044. Čas velkého hladovění.

2043. Nečekané komplikace.

2042. Mé metody.

2041. Zůstaňte ve Mně.

2040. Co to přinese?

2039. Přemýšlejte o tom, jací jste.

2038. Já nebudu nikdy poražen.

2037. Co jste zaseli, to sklidíte.

2036. Rozdíl.

2035. Hodnota vašich modliteb.

2034. Modlete se.

2033. Komu budete sloužit?

2032. Co není Láska, to Mi nepatří.

2031. Zvažte své volby.

2030. Povzneste se nad to.

2029. Modlete se!

2028. Celý svět v rozruchu.

2027. Selhání ekonomických systémů.

2026. Musíte věřit, že nejste sami.

2025. Jen na čas.

2024. Život jde dál.

2023. Zaslepení.

2022. Velké změny

2021. Nacházíte se ve Velkém soužení.

2020. Zachovávejte jednotu a bratrskou lásku.

2019. Poslední probuzení duší.

2018. Pověření šířit svár.

2017. Budoucnost.

2016. Nejste sami.

2015. Nečekané cíle.

2014. Neztrácejte věčný život.

2013. Potřební.

2012. Čas velké změny.

2011. Obrovská změna.

2010. Testy, testy a další testy.

2009. Zmatek.

2008. Nebezpečné cesty.

2007. Poslední velká válka.

2006. Oni to chtějí udělat.

2005. Svatý otec Pio prosí našeho Pána za svět.

2004. Přichází velká změna.

2003. Pýcha.

2002. Spousta změn.

2001. Dobyvačné touhy komunismu přesahují hranice jedné země.

2000. Stůjte pevně.

1999. Když vládne chaos.

1998. Sezóna napravování.

1997. Trocha času.

1996. Zničená krása.

1995. Buďte každý strážcem svého bratra.

1994. Prořezávání starého.

1993. Stále na cestách.

1992. Rusko brzy napadne Evropu a přivede Itálii do zkázy.

1991. Povzbudím vás.

1990. Poklekněte v modlitbě za lidi v Doněcku.

1989. Dva ohně.

1988. Nyní musí přijít konec.

1987. Podvod a rozptýlení.

1986. Večer přichází, mé děti, přijďte ke Mně.

1985. Boží lid musí být jednotný.

1984. Kříž bude těžký pro lid Ukrajiny.

1983. Obsazení.

1982. Na co útočí nepřítel ve vašem životě?

1981. Vaše konečná odpověď.

1980. Zavažte se věrností.

1979. Nedovolím vám zničit Zemi.

1978. Ať se stane cokoli, zachovejte si víru.

1977. Rozpadání.

1976. Záležitosti vašeho Otce.

1975. Mnoho životů bude ztraceno.

1974. Kterým směrem.

1973. Mé poslední probuzení sklizně.

1972. Proti Mně.

1971. Ti, kdo chodí sami, stanou se kořistí vlků.

1970. Přežít a vydržet.

1969. Vyrušování.

1968. Rusko bude kamenem úrazu pro mnoho národů.

1967. Pak na tom bude záležet.

1966. Zpustošení.

1965. Velmi temná doba.

1964. Lidé světa.

1963. Odmítli jste poznání.

1962. Varuji vás, a přesto nejsem slyšet...

1961. Válka přijde tam, kde ji nečekáte.

1960. Velká temnota.

1959. Svedeni na scestí.

1958. Až nebudou žádné.

1957. Problém je Rusko. Je matkou bezpráví.

1956. Temnota houstne.

1955. Druhá přirozenost.

1954. Potěšení.

1953. Zraněná.

1952. Čas otázek.

1951. Bojová modlitba proti špatnému zacházení.

1950. Při Varování se budete soudit sami.

1949. Destrukce je rozpoutána.

1948. Už nežádaná.

1947. Klíč k úniku před tím, co přijde.

1946. Jste unavení.

1945. Vyzývám vás k naléhavému obrácení.

1944. Nekapitulujte!

1943. Nic jiného, co děláte, vám nepomůže.

1942. Zvrácenost v Americe.

1941. Hodně zlovolnosti.

1940. Nedokážete si to představit.

1939. Na mysli mají jen jednu myšlenku.

1938. Dělat to, co je správné.

1937. Křesťané se vrátí do katakomb.

1936. Zničím všechny vaše falešné bohy.

1935. Velký pád.

1934. Ochrana v přicházejících časech.

1933. Kdyby jen pochopili.

1932. Boj o přežití.

1931. Můj lid projde zkázou.

1930. Žijete plody neposlušnosti.

1929. Měsíce ruského medvěda teprve začínají.

1928. Než bude příliš pozdě.

1927. Moudrost, jak projít časem, který je před vámi.

1926. Připravte se v mém Slovu a modlitbě, abyste vyhnali nedostatek.

1925. Pokračujte v cestě.

1924. Nastane malá přestávka.

1923. Proč ty starosti?

1922. Skryté poklady.

1921. Volám své vojáky do války.

1920. Čas zavržených.

1919. Útoky s více útočníky.

1918. Vstupujete do smutného scénáře války.

1917. Tolik duší.

1916. Hra s věčností.

1915. Ti, za které jste se modlili.

1914. Pohodlí.

1913. Zrady.

1912. Mějte oči otevřené k Rusku.

1911. Touha po moci vyšla najevo.

1910. Ať to stojí cokoli.

1909. Nezůstane kámen na kameni.

1908. Zbývá málo času.

1907. Tato válka.

1906. Cena války.

1905. Ruka nepřítele.

1904. Měli byste se připravit.

1903. Zachovejte si trvalou prozíravost.

1902. Přede Mnou.

1901. Nejste jako Já.

1900. Břemeno přímluvce.

1899. Důvěřujte síle modlitby.

1898. Oznámení paní Glyndy Linkous.

1897. Pojďte se Mnou do ústraní.

1896. Řád věcí.

1895. Pospěšte si, obrácení je naléhavé.

1894. Nevíra lidstva je šokující.

1893. Všechno je připraveno.

1892. Přináším nápravu.

1891. Drsnější metody.

1890. Intenzivní očišťování.

1889. Bez naděje.

1888. Nebojte se, jste děti Nejvyššího.

1887. Ve víře, nebo ve strachu.

1886. Válka není daleko.

1885. Čas velkého teroru.

1884. Vy, Já a oni.

1883. Rozpoznejte čas.

1882. Odměna.

1881. Křesťanství se stane nelegálním.

1880. Privilegia a přednost.

1879. Téměř připraveno.

1878. Tato bouře k vám přijde rychle.

1877. Pochopte tu bitvu.

1876. Nenechejte se zaskočit.

1875. Zůstaňte v duchovní pohotovosti!

1874. Čas činů a odpovědí.

1873. Blíží se noc.

1872. Rozhlédněte se kolem sebe.

1871. Sny, které jste chovali v srdci.

1870. Každé zlé dílo.

1869. Zničená.

1868. Zacpěte si uši.

1867. Utíkejte ke Mně a budete v bezpečí.

1866. Ne jako dřív.

1865. Nebuďte duchovně slepí!

1864. Otřesu nebem i zemí.

1863b. Čas modliteb.

1863a. Jste připraveni?

1862. Budete-li Mě hledat, najdete Mě.

1861. Na kolena.

1860. Důvěřujte Mi.

1859. Jste připraveni?

1858. Jste vedeni k životu v poddanství...

1857. Vyzval jsem vás k obrácení – je to naléhavé...

1856. Doba změny.

1855. Není to lehká věc.

1854. Brzy budete stát přede Mnou.

1853. Čas vypršel.

1852. Amerika se stala nevěstkou světa.

1851. Poslouchali jste?

1850. Děti pýchy.

1849. Úkoly proti vám.

1848. Připraveni k práci.

1847. Běda těm, kdo pohrdnou Boží pečetí.

1846. Vyhnala jsi Mě.

1845. Žádné útočiště.

1844. Jen jednoho.

1843. Zavřete dveře.

1842. V těchto nejistých časech.

1841. Modlete se za církev mého Syna.

1840. Tyto práce.

1839. Bez varování.

1838. Opodstatněná rozdělení.

1837. Nebezpečí.

1836. Dívejte se na ně duchovníma očima.

1835. Do jesliček položte nejlepší oběť mému Synu: obrácení.

1834. Mocnosti přecházejí od hrozeb ke zbraním.

1833. Konflikt se zvětšuje.

1832. Jste připraveni?

1831. Čas velkého nedostatku.

1830. Hodnota vašich požehnání.

1829. Posměšků bude přibývat.

1828. Hledejte moudrost.

1827. Svět a církev nyní vystoupí na Golgotu.

1826. Špatná víra.

1825. Upněte své srdce k věcem nahoře.

1824. Zůstaňte věrní mému Synu.

1823. Syn není bez Matky, Matka není bez Syna.

1822. Půjdu a připravím vám místo.

1821. Útěcha nebo oběť.

1820. Čas konce je před vámi.

1819. Příležitosti vidět pravdu.

1818. Čas velkého smutku.

1817. Nikdy nejste bez ochrany.

1816. Nyní odděluji zrno od plev.

1815. Nebyl jsem věrný?

1814. Zakřičte!

1813. Do pustiny.

1812. Poslední trocha času, který vám zbývá.

1811. Jeden po druhém.

1810. Nedělejte si iluze.

1809. Uvidíte kříž.

1808. Čas rozdělení.

1807. Žádné další odklady.

1806. Demontáž národa.

1805. Blíží se závažné události.

1804. Události se daly do pohybu.

1803. Ti mezi vámi.

1802. Chystané změny.

1801. Nevěsta bez poskvrny.

1800. Jen málo lidí půjde s vámi.

1799. Modlitba velké síly.

1798. Nenechejte se oklamat světem.

1797. Světské zájmy.

1796. Něco není připraveno.

1795. Obnovená síla.

1794. Obrácení.

1793. Nejednejte bez rozmyslu.

1792. Chraňte pokoj své duše.

1791. Odměna za vaši věrnost.

1790. Láhve a misky.

1789. Lpění na idolech.

1788. Jsem ve vás velmi šťastný.

1787. Na této zemi jste jen poutníci.

1786. Způsoby, které jste si nikdy nedokázaly představit.

1785. Teď odpočívejte.

1784. Odloučení.

1783. Nejsem první.

1782. Pohodlí se stane snem minulosti.

1781. Útoky těch, které milujete.

1780. Povedu vás.

1779. Nepřekonatelné zbraně.

1778. Ruka soudu.

1777. Systém šelmy.

1776. Nastala těžká doba.

1775. Špatní bohové.

1774. Věrnost.

1773. Kámen úrazu.

1772. Osvobodím vás.

1771. Čerpejte z mé síly.

1770. Zemi bude vnucena temnota.

1769. Následky.

1768. Soud.

1767. Sklizeň.

1766. Spokojení s málem.

1765. Transfer bohatství.

1764. Pokoj.

1763. Já jsem ten, kdo zachraňuje.

1762. Nárůst hříchu.

1761. Držte se Mne.

1760. Být schopen věřit.

1759. Nechci vás vyděsit, ale varovat.

1758. Zkoušky a pokušení.

1757. Já jsem vaše síla.

1756. Já jsem vaše útočiště.

1755. Nejjemnější šepot vašeho srdce.

1754. Po čem nejvíc toužíte.

1753. Podívejte se na stav lidstva... obraťte se teď!

1752. Žádná práce není důležitější.

1751. Nepodaří se jim to.

1750. Neočekávané změny.

1749. Nové úrovně boje.

1748. Když pronásledování roste.

1747. Zima zasáhne velkou část Země.

1746. Nové probuzení.

1745. Odpoutání.

1744. Strach nechat jít.

1743. Obklopeni nebezpečím.

1742. Nežádejte Mě.

1741. Velké probuzení.

1740. Církve světa.

1739. Poslechněte bez otálení.

1738. Netoužíte po Mně.

1737. Rozdělení povede k chaosu.

1736. Jste daleko.

1735. Jen Já a vy.

1734. Jak Mě můžete poznat.

1733. Buďte připraveni se rozhodnout.

1732. Bude přibývat mých slov, které vám dají moji proroci.

1731. V jediné hodině.

1730. Slunce potemní a měsíční svit už neuvidíte.

1729. Buďte stále ostražitější.

1728. Více světští.

1727. Můj návrat.

1726. Buďte velmi ostražití.

1725. Už nezbývá moc času.

1724. Dveře budou zavřeny.

1723. Vykročte.

1722. Blížíte se k Varování.

1721. Navždy změněn.

1720. Čas Žalmu 23, 5.

1719. Dokud je den.

1718. Varoval jsem.

1717. Jak vás mohu použít?

1716. Vyslyšené modlitby.

1715. Bez obrácení nebudete schopni spasit své duše.

1714. Nádoby slávy.

1713. Komunismus degradoval člověka ve všech oblastech života.

1712. Ovládnutí.

1711. Nebudete dělat, co si přejete.

1710. Dveře k zaopatření.

1709. Věci, na kterých nezáleží.

1708. Můj systém.

1707. Jste vedeni jako ovce na porážku.

1706. Požadovaný výběr.

1705. Oceňte je nyní.

1704. Mnoho útoků.

1703. Když vás vyženou.

1702. Moji přímluvci.

1701. Není čas zajímat se o jiné věci než o růst v duchu.

1700. Spoutaní.

1699. Mám radost z vašeho opravdového uctívání Mne.

1698. Překážky a potíže.

1697. Přechody.

1696. Poslední vylití.

1695. Poslední probuzení duší.

1694. Povoláni domů.

1693. Přibližte se ke Mně.

1692. Budou se stydět.

1691. Zůstaňte v pravém učení církve.

1690. Vítr změn.

1689. Větší pomazání.

1688. Zaostřete svou pozornost na Mne.

1687. Odměny přicházejí - nezapomeňte na Mne.

1686. Napravte všechny křivdy.

1685. Musíte odpouštět.

1684. Buďte ostražití.

1683. Jidášův návrat.

1682. Váš mstitel.

1681. Období slz.

1680. Vrátíte se k prostému živobytí.

1679. Nic k ukázání.

1678. Strategické kroky.

1677. Strašná cena.

1676. Zvuky války.

1675. Nepošpiňte se krví nevinného.

1674. V tomto čase.

1673. Nepřátelé se shromažďují.

1672. Staré útěchy.

1671. Doba zvýšeného nátlaku.

1670. Tichý klid.

1669. Dokonalá bouře.

1668. Vize mixéru.

1667. Smutek v odloučení.

1666. Ti, kdo bloudí světem v temnotě.

1665. Nová odvaha.

1664. Zvolte si život.

1663. Bitva probíhá teď.

1662. Co je důležitější?

1661. Hříšné cesty.

1660. Mluvím k vám a vy jste lhostejní...

1659. Vícenásobné útoky.

1658. Prudký útok.

1657. Udělejte vše, co vám ukážu.

1656. Prostě si sedněte.

1655. Jak vám nepřítel krade modlitbu.

1654. Mou Lásku Mi musí můj lid oplatit.

1653. Pevně se držte důvěry ve Mne.

1652. Čas mnoha změn.

1651. Nejvíc privilegovaní.

1650. Co dovolíte.

1649. Málo, hodně, vše.

1648. Světová doktrína.

1647. Oddělení.

1646. Vytřepání nečistot.

1645. Musíte si být navzájem ochrannými štíty.

1644. Není se čeho bát.

1643. Už jsem tam.

1642. Přinášejte Boží Slovo ve spěchu, bez odpočinku!

1641. Pomůžu vám.

1640. Intenzivní útoky.

1639. Jsem větší.

1638. Změňte se a adaptujte se.

1637. Nebesa budou otřesena.

1636. Bez opravného prostředku.

1635. Vírou se nemožné stává možným.

1634. Neskrývejte svou víru.

1633. Čas bez slitování.

1632. Naplnění lží.

1631. Svět se změní.

1630. Doba velké změny.

1629. Živly předvedou svou sílu.

1628. Připravte se na změny.

1627. Nezabývejte se tím.

1626. Tvůj Ochránce, tvůj Živitel, tvůj Pokoj.

1625. Práce, kterou je třeba vykonat.

1624. Moji jediní poslové.

1623. Jak málo je těch, kteří Mě milují a poslouchají!

1622. Budou čelit mému soudu.

1621. Mnoho nečekaných změn.

1620. Soustřeďte svou mysl.

1619. Poslední sklizeň.

1618. Atmosférické změny.

1617. Hodně moru.

1616. Rychlá příprava.

1615. Přichází válka.

1614. Víra je klíčem.

1613. Mnoho změn.

1612. Nahromadily se vám rozsudky.

1611. Nadcházející rok.

1610. Spojení, která nejsou ze Mne.

1609. Pravý svěděk.

1608. Otřesy začínají.

1607. Ďábel není výmysl, on existuje.

1606. Tak málo útěchy.

1605. Abych je mohl zachránit.

1604. Zvrácenost v Americe.

1603. Varování v duchu.

1602. Vracíte se domů.

1601. Čas mnoha přechodů.

1600. Ti, kdo Mě znevažují.

1599. Svět zuří.

1598. Souhrn poselství o očistě otřesy.

1597. Nastal čas otřesů.

1596. Velmi velký otřes.

1595. Velmi krutý hladomor.

1594. Velmi velký posun.

1593. Nezměnil jsem se.

1592. Ochrana.

1591. Připrav se, Ameriko!

1590. Tento čas není jako předchozí doby...

1589. Některé vyvýším, aby šli v čele cesty.

1588. Velký návrat domů.

1587. Zoufalá snaha přežít.

1586. Brzy budou pryč.

1585. Přicházím, abych vás varoval.

1584. Jednejte, mé děti!

1583. Mnozí zahynou.

1582. V jediném dni.

1581. Budou oklamáni.

1580. Porodní bolesti.

1579. Události dne.

1578. Mnoho zázraků.

1577. Plány k ničemu.

1576. Neklopýtněte 2.

1575. Stále více podvedených.

1574. Námaha porodu.

1573. Proti mému záměru.

1572. Neklopýtněte.

1571. Odmítnutí pokynů.

1570. Toto je, co od vás žádám.

1569. Lži nepřítele.

1568. Toto není cvičení.

1567. Vyzývám vás k okamžitému obrácení.

1566. Neztrácejte se ve falešných proudech.

1565. Hlásejte naléhavost obrácení.

1564. V Americe bude smutek a pláč.

1563. Zuřivost.

1562. Těžká zavazadla.

1561. Váš majetek bude brzy bezcenný.

1560. Nepřátelská spiknutí.

1559. Velmi temná doba.

1558. Cestujte rychle.

1557. Zmatek pronikl do lůna církve.

1556. Závěrečné přípravy.

1555. Přichází změna.

1554. Chvalte Mě, dokud nepřijde odpověď.

1553. Váš domov není tady

1552. Buďte opatrné.

1551. Vhodné příležitosti.

1550. Postupujte!

1549. Uvidíte povstat Zlého.

1548. Jděte rychle.

1547. Síly zla vám nasadily náhubek.

1546. Začněte žít, jakoby už byl tady.

1547. Síly zla vám nasadily náhubek. 1546. Začněte žít, jakoby už byl tady.

1545. Připravte se teď.

1544. Připravte se na nouzi.

1543. Požehnán, aby byl požehnáním.

1542. Dotaz.

1541. Jděte TEĎ!

1540. Víra bez důvěry v Boha je prázdná.

1539. Neustálá změna.

1538. Zabřednutí do špíny.

1537. Mé vedení.

1536. Zdrcující.

1535. Mějte na zřeteli.

1534. Více času.

1533. Oblečte si svatební šaty.

1532. Vize zraněných jehňátek.

1531. Mnoho smrti.

1530. Jsem s vámi, nejste sami.

1529. Potěšte se ve Mně.

1528. Moje Nevěsta.

1527. Bouře nebývalých rozměrů.

1526. Ti, kdo pokračují ve hře.

1525. Nehleďte na sebe, ale na dobro bližního.

1524. Jsem silný v dávání.

1523. Znečištěné šaty.

1522. Má nevěsta je ke Mně lhostejná.

1521. Zůstanete-li věrní.

1520. Vaše srdce.

1519. To také.

1518. Historie se opakuje.

1517. Bez slitování.

1516. Můžete tomu věřit?

1515. Nezapomeňte Mě chválit.

1514. Dost bylo poloviční věrnosti.

1513. Nenechejte ho vás přesvědčit.

1512. Jděte a řekněte jim to.

1511. Proč sedíte v klidu?

1510. Vyvedu vás ven.

1509. Připravte se.

1508. První.

1507. Nezapomeňte, že Já jsem Bůh.

1506. Obroda.

1505. Budoucnost je pro vás nejistá.

1504. Všechno, co mám, je vaše.

1503. Připravte mé církve.

1502. Má nesmírná moc.

1501. Lazarův čas.

1500. Připomínka výročí.

1499. Neztrácejte vnitřní klid.

1498. Moudrost.

1497. Podmíněná víra.

1496. Přibližte se ke Mně.

1495. Zvolte si život.

1494. Probuďte se!

1493. Soupeřící.

1492. Vaše první priorita.

1491. Dovolíte mu to?

1490. Musíte zůstat pevní na cestě.

1489. Vyschlí.

1488. Přehodnoťte.

1487. Zklamání.

1486. Nová doba zla.

1485. Urychlování.

1484. Náhlá přítomnost.

1483. Neočekávané události.

1482. Ve větší míře.

1481. Musíte se obrátit dřív, než se setmí.

1480. Amerika už nebude.

1479. Proč si ještě hrajete?

1478. Sklízejte úrodu.

1477. Připravte se.

1476. Má odpověď.

1475. Teď mluvím k bezbožným.

1474. Ach, Ameriko.

1473. Můj obraz.

1472. Nepřinášíte o Mně pravdivá svědectví.

1471. Nebuďte vlažní.

1470. Nesuďte.

1469. Můj pokoj.

1468. Meč slávy.

1467. Zušlechtěné zlato

1466. Čas smíření.

1465. Pošlapaní.

1464. Dovoluji vám čekat.

1463. Bůh neopouští svůj lid.

1462. Jste připraveni?

1461. Nebuďte ukvapení.

1460. Dovolte Mi vás umístit.

1459. Ten den se blíží.

1458. Temnota přichází rychle.

1457. Žijete uprostřed soužení.

1456. Když je svět ve zmatku.

1455. Já už jsem tady.

1454. Strašné zlo.

1453. Obraťte se dřív, než přijde noc.

1452. Všechno je připraveno.

1451. Povstaňte a bojujte s nepřítelem.

1450. Epidemie.

1449. Proste Mě a věřte.

1448. Ne dlouho.

1447. Nepřítelův plán.

1446. Zrychlení.

1445. Spodní proudy.

1444. Čas odejít.

1443. Ukryjte se v mém Neposkvrněném Srdci.

1442. Ohnivý soud.

1441. Jen dočasně.

1440. Čas před vámi.

1439. Jejich plány.

1438. Klid břed bouří.

1437. Čas velkého zármutku.

1436. Svět se obrátí.

1435. Na čem teď záleží.

1434. Pokud Mi důvěřujete.

1433. Budu s vámi až do konce.

1432. Napravovat škody.

1431. Temná srdce.

1430. Zlepšete své vztahy.

1429. Tolik mých dětí nedokáže duchovně růst.

1428. Svatý oheň.

1427. Otřesení.

1426. Pane, co je vytržení?

1425. Hodně zlovolnosti.

1424. Soud nad všemi věcmi.

1423. Pochopte tu bitvu.

1422. Buďte odvážní.

1421. Nová komunistická Amerika.

1420. Cítíte, že naplnění proroctví je daleko…?

1419. Přírodní řád.

1418. Zlovolní lidé na místech s vlivem a důležitostí.

1417. Stůjte pevně a mluvte mou Pravdu.

1416. Čas k sjednocení.

1415. Triduum.

1414. Modlete se a stanovte si priority.

1413. Začátek konce.

1412. Připrav se, Ameriko!

1411. Dívejte se na ně duchovníma očima.

1410. Nesmíte dál žít, pracovat a jednat jako vlažní.

1409. Odlehčete si svůj pozemský náklad.

1408. Všichni, kdo nesdílejí.

1407. Návrat domů.

1406. Je vaše láska podmíněná?

1405. Ovládnuti zlem.

1404. Boží lidé: Jste opravdu Boží lidé?

1403. Nebojte se, jsem s každým z mých dětí.

1402. Mnohem blíž.

1401. Jak trávíte svůj čas?

1400. Váš největší boj.

1399. Vítěz.

1398. Odplata.

1397. Sůl a světlo.

1396. Znečištěná mysl.

1395. Období klidu.

1394. Až pronásledování vzroste.

1393. Dobro, nebo zlo.

1392. Všechno bude dobré.

1391. Hlídejte si svůj čas.

1390. Vždy si uchovejte svou víru.

1389. Velká pocta.

1388. Uzrál čas.

1387. Vy máte být tím světlem.

1386. Neprůchodná a nemožná.

1385. Zachovejte patřičný respekt k současné nemoci.

1384. Zázraky.

1383. Uvidíte změny.

1382. Když ovoce je zralé.

1381. Čas mnoha nebezpečí.

1380. Nebudete mít strach.

1379. Dřív, než si myslíte.

1378. Vize pokrývky temnoty.

1377. V tom čase temnoty.

1376. Zaskočeni nepřipravení.

1375. Věrní najdou odměnu věčného života.

1374. Držte se pevně.

1373. Co budete dělat?

1372. Vzpomeňte si na Jonáše.

1371. Válka se zmocní země.

1370. Povzneste se nad to.

1369. Andělská ochrana.

1368. Musíte se vrátit do domu mého Syna.

1367. Příliš pozdě.

1366. Uvažujte teď.

1365. Vyhlížejte tato znamení.

1364. Varuj je.

1363. Zvítězil jsem.

1362. Nečekejte na znamení a signály.

1361. Kdo jim to řekne?

1360. Okno mé milosti.

1359. Idoly.

1358. Modlitba a půst.

1357. Čas otřesů je u vás.

1356. Držte se Mne.

1355. Strašná cena za hřích.

1354. Kdo je opravdu můj.

1353. Držte se pravého učitelského úřadu církve.

1352. Podmínky se mění.

1351. Pochopili byste.

1350. Zkoušky a zase zkoušky.

1349. Když je plno bezpráví.

1348. Zpustošený kraj.

1347. Mým poslušným dětem.

1346. Kde je bezpečí?

1345. Zůstaňte v mém milujícím srdci..

1344. Čas Ezau.

1343. Pochopte, co přichází.

1342. Přichází to.

1341. Rozpoutaná zkáza.

1340. Moji lidé nejsou připraveni.

1339. Ignorovaná varování.

1338. Buďte mírní a chytří, abyste neztratili svou duši.

1337. Den vašeho odchodu.

1336. Odhaluji.

1335. Trochu déle.

1334. Neklid.

1333. Amerika se musí sklonit.

1332. Nepřítel bude pronásledovat mé lidi tak blízko, že ucítí jeho dech.

1331. Obrátila se proti Mně.

1330. Den Páně přijde v nejméně očekávaném okamžiku.

1329. Není kam se schovat.

1328. Proč si děláte starosti?

1327. Odplatím jim.

1326. Přichází temnota.

1325. Velká cena.

1324. Čas mých velkých válečníků.

1323. Když vás vyženou.

1322. Nebojte se toho, co má přijít.

1321. Neúprosný.

1320. Nebeské události.

1319. Velké nebezpečí.

1318. Den neočekávaných věcí.

1317. Oplakávejte Ameriku..

1316. Příští epidemie.

1315. V přestrojení.

1314. Důkladně rozvažujte.

1313. Každý je zodpovědný za svou budoucnost.

1312. Pokárejte ho.

1311. Nová věc.

1310. Zářit jasně v temnotě.

1309. Připravte své domy.

1308. Ztráty.

1307. Vize a úvahy Luz de Maria ze dne 13. září 2020.

1306. Mé milosrdenství.

1305. Neodkládejte na později.

1304. Absolutní poslušnost.

1303. Nevděčníci.

1302. Něco chybí.

1301. Nepravost vystoupí z břehů.

1300. 2019 - Nárůst intenzity.

1299. Pryč v jednom dni.

1298. Nedůvěryhodní.

1297. Buďte si jisti ochranou Královny a Matky.

1296. Nebezpečí přichází.

1295. Velké probuzení.

1294. Vládne chaos.

1293. Nastanou těžké časy.

1292. Moje opravdová vůle.

1291. Ať se vám ten čas počítá.

1290. Nepřijímejte zavádění novot!

1289. Lživá lichocení.

1288. Můžete být svobodní.

1287. Brzy bude příliš pozdě.

1286. Život už nikdy nebude stejný.

1285. Nyní sledujte.

1284. Zpomalení přichází.

1283. Situace nejsou takové, jak vypadají.

1282. Ta zlá noc.

1281. Jedno po druhém.

1280. Bohatství Ameriky.

1279. Mé děti v Americe.

1278. Vše, co je jisté.

1277. Je čas pro aktivní duchovní přípravu, a bez odkladu.

1276. Vyzývám vás k obrácení, k duchovní změně.

1275. Uváděn do chodu.

1274. Nové probuzení.

1273. Sklidí vzdušný vír.

1272. Buďte si jisti, že pronásledování nepřestane.

1271. Já jsem váš Utěšitel.

1270. Církve světa.

1269. Bude to čas jako žádný před ním.

1268. Občanský nepokoj.

1267. Pronásledování, kterému budete čelit.

1266. Jděte v Pravdě.

1265. Zvažte své volby.

1264. Smutná sezóna.

1263. Kdy budete dbát mých slov?

1262. Ekonomika Ameriky.

1261. Způsoby, které člověk nemůže ovlivnit.

1260. Trojnásobná bouře.

1259. Nepoznáváte Boží plán a zpochybňujete Boží vůli.

1258. Občanská válka.

1257. Stará pokušení a nepřátelé.

1256. Přicházející zpustošení.

1255. Mé srdce je pro ztracené.

1254. Uvidíte povstat Zlého.

1253. Konflikt se zvětšuje.

1252. Plnost radosti.

1251. Nárůst rebelantství.

1250. Více temnoty.

1249. Nebojte se, neopustím vás.

1248. Náhlá destrukce.

1247. Blíží se válka.

1246. Zůstaňte silní!

1245. Útoky a zadání.

1244. Hledáte-li Mě pomocí lidské logiky, nenajdete Mě.

1243. Uvidíte se v zrcadle vašeho vlastního svědomí.

1242. Unavení.

1241. Mnoho lidí proti vám.

1240. Nová nemoc.

1239. Přichází pronásledování..

1238. Ach, Ameriko.

1237. Skrývaná srdce.

1236. Objeví se situace.

1235. Musíte mě poznat, abyste Mě mohli milovat.

1234. Příležitosti vidět pravdu.

1233. Buďte rychlí v poslušnosti.

1232. Jsem připraven vám žehnat.

1231. Zpúsobím, že si vyberete.

1230. Přicházejí těžkosti.

1229. Dokonalá bouře.

1228. Znepokojující vichry změny.

1227. Buďte útočištěm pro ty, kdo nevědí kam jít.

1226. Agenti mého nepřítele.

1225. Tvá nevíra.

1224. Moje odškodnění.

1223. Hoře začíná.

1222. Nejste připravení.

1221. Nebeské bytosti.

1220. Jsem tady.

1219. Nespravedlivá obvinění.

1218. Svět se stal pastí.

1217. Pojďte do mých síní.

1216. Budou vykřikována obviňování.

1215. Zapomněli jste, že Satan existuje.

1214. Já jsem za tím.

1213. Nadešel čas konce.

1212. Důležitější.

1211. Jen málo lidí půjde s vámi.

1210. Lidé si jen přejí slyšet, že Bůh je láska.

1209. Ať už sloužíte komukoli.

1208. Odvraťte se.

1207. Přichází bouře.

1206. Duch bezpráví.

1205. Zvrácenost.

1204. Nová odvaha.

1203. Člověk bude zkoušen až k vyčerpání.

1202. Násilné činy a chaos.

1201. Předávám ji.

1200. Čas velkých násilností.

1199. Chaos, nenávist a urážky.

1198. Příchází velmi velká válka.

1197. Pokračujte na cestě obrácení.

1196. Jste připravení?

1195. Mé metody.

1194. Blíží se smutný čas.

1193. Vzrůst násilí.

1192. Ozvěny kolem světa.

1191. Fyzické pronásledování.

1190. Mnoho nebezpečí.

1189. Duchovně slepí vedou mé děti k falešným učením.

1188. Žádný čas pokoje.

1187. Pán nám řekl, co se stane teď a v budoucnosti.

1186. Je to vaše rozhodnutí.

1185. Čas nenávistníků.

1184. Ne Já.

1183. Mé očišťování.

1182. Budu mít očištěnou Nevěstu.

1181. Buďte stále pevní a pravdiví.

1180. Sledujte Mne.

1179. Zrychlený čas.

1178. Podle vaší víry.

1177. Zkaženost na nejvyšších místech.

1176. Touha po moci odděluje lidi od Boha.

1175. Vždy Mi důvěřuj.

1174. Ohlédnutí.

1173. Naše odpověď.

1172. Vaše víra v ekonomiku.

1171. Již jsem vás varoval, že tato bitva je o lidstvo.

1170. O své vlastní se postarám.

1169. Připravte se.

1168. Boží Zákon zůstane v platnosti až do konce časů.

1167. Očistěte se od idolů.

1166. Když všechno padne do chaosu.

1165. Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Nejsvětější Panny Marie.

1164. Nezoufejte, buďte si jisti Boží ochranou.

1163. Kůň války.

1162. Povolal jsem vás k duším.

1161. Přemýšlejte.

1160. Vize Varování.

1159. Žádné z mých dětí si nesmí myslet, že Zlý si jich nevšimne.

1158. Porodní bolesti.

1157. Pro čas, jako je tento.

1156. Odvraťe zrak.

1155. Vše, co řeknete, má následky v čase a ve věčnosti.

1154. Věřte Mi.

1153. Nejmenší z těch, které potkáte.

1152. Svatý Petr a bouřlivé moře.

1151. Lidstvo sevřel strach, protože opustilo víru.

1150. Očišťování.

1149. Neštěstí člověka.

1148. Je pozdě.

1147. Povedu vás.

1146. Kdo je člověk, který neodpuští?

1145. Když se Mi můžete svěřit navždy...

1144. Čas mé přízně.

1143. Poznejte Mě jako živitele.

1142. Jděte těsně vedle Mne.

1141. Moji lidé, Já vás neopustím.

1140. Jsem tu pro vás.

1139. Blíž ke Mně.

1138. Národy, které se Mi vzepřely.

1137. Učím vás.

1136. Nepřijímejte náhražku svaté eucharistie.

1135. Nejzhoubnější vůdce.

1134. Tak, jak chodil Eliáš.

1133. Neúčinné prostředky.

1132. Porodní bolesti.

1131. Bojte se toho, kdo vede vaši duši k zatracení.

1130. Antikristova touha po moci je neutišitelná.

1129. Já budu váš dodavatel.

1128. Když Mě budete hledat.

1127. Připravte se na blízkost Varování.

1126. Všechno se změní.

1125. Mnoho životů bude vzato.

1124. Nebojte se, nejste sami!

1123. Měnící se svět.

1122. Máte práci.

1121. Bez víry není možné nic.

1120. Zatřesení.

1119. Důvěřujete Mi?

1118. Vstoupili jste nyní do bouřlivých vod.

1117. Nespouštějte Mě z očí.

1116. Odhalím tajemství.

1115. Nenechejte ho vás přesvědčit.

1114. Připravte své sdce k pochopení.

1113. Už nebude žádný odklad a všechno se nyní vyplní.

1112. Velká očista je na cestě.

1111. Čas jako žádný jiný.

1110. Jen to řekněte.

1109. Přistupujte k svatému přijímání, dokud jsem ještě mezi vámi.

1108. Ochutnáte bolest, kterou jste způsobili Bohu.

1107. Přijde válka a hlad se rozšíří.

1106. Nedostatek.

1105. Udržte si víru a buďte pravdiví.

1104. Vaše vykoupení.

1103. Pro dosažení věčného života neexistují žádné zkratky.

1102. Jděte a věřte.

1101. Bezpečí.

1100. Vše, co jsem nařídil.

1099. Dezinformace.

1098. Váš kříž musí být přijat s láskou a pokorou.

1097. Bude se zdát, že Izrael je poražený národ.

1096. Epidemie.

1095. Mnozí v těchto minutách umírají.

1094. Nikdy se neměním.

1093. Spoléhejte se na Mne.

1092. Vaše duše, váš věčný život je v sázce!

1091. Tvrdíte, že nebe a věčný život jsou výplody fantazie.

1090. Vrstvy.

1089. Čas sklizně.

1088. Lid, jenž je ochotný.

1087. Vyžeňte ze svého srdce všechnu úzkost.

1086. Dejte vaše domy do pořádku.

1085. Konejte mou vůli.

1084. Jak dát svůj dům do pořádku.

1083. Nebojte se, konečné vítězství patří Božímu lidu.

1082. Buďte silné.

1081. Nevhodné postoje.

1080. Buďte pozorné.

1079. Nereálnost.

1078. Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista!

1077. Blíží se velká změna.

1076. Velká bitva.

1075. Epidemie.

1074. Odměna za vaši zradu.

1073. Cesta, kterou neznáte.

1072. Žijte v neustálé pohotovosti.

1071. Lidstvo se musí připravit na velké změny.

1070. Nikdo se nemůže vysmívat Bohu.

1069. Co vidíte.

1068. Nemůžete vědět, co přinese zítřek.

1067. Moje církev je čištěna, jako se zlato čistí ohněm.

1066. Podívejte se důkladně.

1065. Vyzývám vás, abyste neotáleli s obrácením.

1064. Nenechám vás samotné.

1063. Naléhavě vás žádám, abyste se duchovně připravili.

1062. Kvůli Mně vás budou nenávidět a pronásledovat.

1061. Jednejte podle mých Zákonů a nemáte se čeho bát.

1060. Buďte nástroji pokoje.

1059. Jděte výš.

1058. Nepřátelé se řítí dovnitř.

1057. Amerika padne.

1056. Zvuky války.

1055. Zánik Ameriky.

1054. Ach, Ameriko.

1053. Varoval jsem.

1052. Přinesu Velké Varování až utrpení bude vrcholit.

1051. Symbol svobody padne.

1050. Bědování za bědováním.

1049. Vzkaz od Glyndy.

1048. V těchto časech.

1047. V tomto čase.

1046. Čím dál tím víc kamenitá.

1045. Hněv soudu nyní udeří na tento hříšný svět.

1044. Každý z vás je mé dítě, které miluji věčnou láskou.

1043. Sužováni.

1042. Plačte nad tím, co postihne posvěcenou půdu, po které kráčel Spasitel.

1041. Moji maličcí, jen u Mne jste v bezpečí.

1040. Lidé si myslí, že Já jsem strašný Bůh.

1039. Najděte, poznejte, poslechněte.

1038. Čas pošetilých panen.

1037. Zbožňujme společně toho, jenž přišel na svět.

1036. Lidstvo vstoupilo do časů největší bolesti.

1035. Nebojte se, neboť já dávám svou lásku a pomoc všem!

1034. Moje drahé děti, nadešla hodina rozdělení.

1033. Čtete apokalypsu, jako čte dítě knihu pohádek.

1032. Vize mixéru.

1031. Milujte se navzájem, jako Já miluji vás.

1030. Mé děti jsou jednoduché a pokorné srdcem.

1029. Násilí roste, jako se šíří mor.

1028. Otřesy musí začít dřív, než budou duše připraveny.

1027. Zušlechtěné zlato.

1026. Drastické geologické proměny.

1025. Změny.

1024. Jako velitel nebeských armád vás varuji.

1023. Jak dlouho ještě budu muset na vás čekat?

1022. Zůstanu s vámi po všechny dny, až do konce světa.

1021. Zlovolní lidé na místech s vlivem a důležitostí.

1020. Uváděn do chodu.

1019. Odvraťte se.

1018. Čas milosrdenství vypršel a vystřídá jej čas mé spravedlnosti.

1017. Žal a nářek naší první dcery bude vskutku velký.

1016. Když se necháte vést sami sebou, s Ježíšem se nesetkáte.

1015. Svět vás bude nenávidět.

1014. O antikristu.

1013. Brzy budou lány vaší úrody umenšeny.

1012. Mám starost o každého z vás.

1011. Bitvu mezi dobrem a zlem svádí každý z vás.

1010. Dnes ráno jsem ve snu viděla na nebi světelný kříž.

1009. Poslouchejte mě a já vás zavedu na vrchol svatosti.

1008. Země bude truchlit.

1007. Nemůžete přijmout odpuštění, když neodpouštíte.

1006. Modlitbou růžence dostanete každou milost.

1005. Jak jste na tom, mé děti?

1004. Soužení.

1003. Ty, které volám domů.

1002. Jen vy.

1001. Hlídejte si čas modliteb.

1000. Ať se stane cokoli, neodchylujte se od pravého učení.

999. Co se stane těm, kteří zemřou náhle, když se za ně nebudete modlit?

998. Zlomyslnost už dosáhla svého vrcholu.

997. Církev mého Syna je na křižovatce.

996. Lidstvo míří ke zkáze.

995. Nemějte strach, modlete se za papeže Benedikta a za dar rozlišení.

994. Kvůli mému milosrdenství.

993. Na kolena.

992. Už zde není nic opravdového.

991. Děti, pravím vám, modlitba je vaše jediná naděje.

990. Bůh vládne všemu a dá vám milost vítězství.

989. Má Láska je milosrdná a mé milosrdenství je Láska.

988. Vaše nová realita.

987. Kolik zla, z něhož jste se vyzpovídali, jste dokázali napravit?

986. Přemítejte.

985. Měli byste se odvrátit od vašeho hříchu.

984. Vaše životy jsou v rukou Pána.

983. Pohleďte, jak Boží děti hasí žízeň dobrem.

982. Přijde led a po něm velká zima.

981. Člověk zničil Stvoření, zpustošil je, promrhal a vyčerpal.

980. Poselství z Akity ze dne 13. října 1973.

979. Bůh přichází soudit svět.

978. Sedm kontinentů světa bude ve válce.

977. Začátek konce.

976. Vy sami se musíte rozhodnout, zda Mě budete milovat teď a navždy.

975. Přemýšlejte na chvíli, co by se stalo, kdybych Já odmítl kříž.

974. Co se chystám udělat, otřese zemí.

973. Přicházejí změny.

972. Systém šelmy.

971. Když trpíte, nebuďte v pokušení stavět se proti Mně.

970. Církev mého Ježíše ponese těžký kříž.

969. Mé děti, usmiřte se před svým Králem.

968. Tady je svět a zde také končí.

967. Já jsem s vámi dnes, stejně jako jsem byl s vámi v minulosti.

966. Buďte odhodlaní vytrpět cokoliv než zradit Pravdu.

965. Lidstvo jde do propasti destrukce.

964. Nemějte strach!

963. Buďte věrní pravému učení církve mého Ježíše.

962. Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.

961. Časy budou těžší a velké omyly zamoří mnoho mých dětí.

960. Nechali jste temnotu vzrůst a zahalit většinu zemí.

959. Mnoho smrti.

958. Kam jdete, mé děti?

957. Problém je Rusko. Je matkou bezpráví.

956. Jste skutečně připraveni?

955. Nespouštějte Rusko ze zřetele.

954. Ti, kdo Mě znevažují.

953. Přestaňte žít tak hektickým způsobem.

952. Proč musím žádat o zasvěcení Ruska?

951. Změňte se a adaptujte se.

950. Připravte svou víru.

949. Pro Mne.

948. Jak dlouho to bude trvat?

947. Srdce představitelů Ruska patří stále Satanovi.

946. Vražedná zima.

945. Výhodnější.

944. Člověk přitahuje svůj vlastní trest.

943. Vypadá to, že je to nemožné.

942. Má vášeň.

941. Chcete-li růst v duchu, musíte být ochotní dát vše.

940. Nebezpečné iluze.

939. Chaos, nenávist a urážky.

938. Přichází zpomalení.

937. Mé děti, vězte, že Já vás nikdy nezklamu.

936. Hřích je hřích, musíte se k němu doznat a nahradit škodu.

935. Musím vám to oznámit, abyste na to nezapomněli.

934. Buďte bdělí.

933. Taženi pryč.

932. Kde je vaše uctívání?

931. Před Bohem je váš život jako rozevřená kniha.

930. Já čekám.

929. Ustavičná bdělost.

928. Závisí jen na vás, zda můj slib získáte, nebo ne.

927. Skryté poklady.

926. Ať vidí mou lásku.

925. Brzy budete souzeni.

924. Rozjímejte.

923. Ne všechno je ztraceno, ale musíte se probudit.

922. Bratrská láska.

921. Poslední detaily.

920. Ukažte svou lásku.

919. Pochopte konečně – Boha nelze podvést.

918. Každá osoba.

917. Přemýšlejte o svých rozhodnutích.

916. Příležitost k postupu.

915. Modlitba Márie Julianny skrze Ducha Svatého.

914. Novéna ke Královně a Matce Konce časů ke dni 20. srpna.

913. Čas velké námahy.

912. Už to začalo.

911. Jeho plán.

910. Nečiníte pokání za spáchané činy.

909. Nová doba zla.

908. Zuřivost.

907. Nová nenávist.

906. Dobrý pastýř.

905. Potrava, kterou potřebujete.

904. Následujte Mě!

903. Kvůli tobě jsem na kříži zvolal: Žízním!

902. Modlitba k Ježíši.

901. Žně.

900. Zpomalte.

899. Nebude trvat dlouho, než přijde schizma.

898. Katedrála Notre-Dame.

897. Zastavení a uvíznutí.

896. Nevybral jsem pro vás.

895. Žijete na začátku velkého utrpení.

894. Obnova kostelů.

893. Velké ticho.

892. Těžký čas.

891. Jedině na vás závisí, zda Mi budete poslušní.

890. Jakou odměnu čekáte?

889. Jste ochotné sloužit Mně?

888. To, co ještě chybí.

887. Ovce musí poznat hlas svého pastýře.

886. Srdce mučedníků musí puknout, než odevzdají svůj život.

885. Ochotné se změnit.

884. Na každém místě, kromě Mne.

883. O Márii Julianně, Varování a smutných časech.

882. Svatyně Panny Marie.

881. Pokušení a lítost.

880. Vaše odpověď.

879. Potřebujete ohnout svá kolena a rozevřít své paže.

878. Starší kněží jsou nosnými sloupy církve.

877. Hlubší vztah.

876. Jen věřte.

875. Jen svou vírou dokážete pochopit, že jsem mezi vámi.

874. Sri Lanka.

873. Rozptýlení a zábava.

872. Vnitřní změna.

871. Každý si zvolí, co chce mít.

870. Najdete vítězství, když Mi přinesete byť i jedinou duši.

869. Ti, kdo pomlouvají.

868. Čas velkého hladovění.

867. Když si zvolí blud, budou zatraceni.

866. Život je boj.

865. Bez strachu.

864. Podívej se znovu.

863. Má vám náš Pán něco říct?

862. Nevěříte, nevidíte sami sebe, neobracíte se.

861. Úzká brána.

860. Budu jednat ve vašem jménu.

859. Zvažujte každý krok.

858. Pospěšte si!

857. Svatý Josef.

856. Překážky.

855. 30 dnů smrtícího džihádu.

854. Mé slovo by mělo být pro vás duchovním probuzením.

853. Petr je skála.

852. Proroctví o událostech.

851. Musíte popřít své tělo.

850. Moje děti, tak dlouho už vás varuji.

849. Zodpovědnost poznání.

848. Zůstaňte zticha.

847. Doba velké změny.

846. Nesmíte jeden druhého nenávidět.

845. Zánik jezuitského řádu.

844. Integrita.

843. Modlitba k Ježíši Kristu.

842. Musíte pochopit, že nic není vaše.

841. Smrt se bude pohybovat uvnitř Země.

840. Buď Já, nebo svět.

839. Vaše skutky.

838. Vydržte to.

837. Naléhavě proste o dary Ducha Svatého.

836. Mocné zbraně.

835. Netrpěliví.

834. Peklo na zemi.

833. Moji lidé nevidí hloubku konfliktu dobra se zlem.

832. Světlo mé Lásky.

831. Proti mým lidem.

830. Nepožehnaní.

829. Jako řeka.

828. Vaše ruce.

827. Připravujte se.

826. Přitáhněte své milované blíž k sobě.

825. Ať se stane cokoli, udržte si víru.

824. Víra.

823. Sem a tam.

822. Blíží se to.

821. Důvěřujte ve Mne a odevzdejte Mi své životy.

820. Novéna o dary Ducha Svatého.

819. Ovládnuti zlem.

818. Vládne chaos.

817. Nepřítel je uvnitř.

816. Mé srdce si všímá každého tepu mých dětí.

815. Nová intenzita.

814. Před vámi je intenzivnější příprava.

813. Ďáblu není dovoleno překročit hranice, které mu vymezuje Bůh, nebo přestoupit svolení člověka.

812. Proste Mě, abych vás k sobě přitáhl.

811. Spodní proudy.

810. Politické bouře.

809. Oběť příjemná Bohu je ta, která nejvíc bolí.

808. Držte se pevně své víry.

807. Klam a falešná představa.

806. Zlý vás opakovaně klame, abyste Mě uráželi.

805. Slova svatého Jana se odhalují teď.

804. Jděte podle víry.

803. Násilníci ve vysokých pozicích.

802. Přichází utrpení a každým otřese.

801. Zastrašování.

800. Nárůst útoků.

799. Nabídněte mému Synu lásku, nechtějte nic víc a zbytek vám bude přidán.

798. Zasvěcení.

797. Modlitba inspirovaná Duchem Svatým.

796. Já, nebo vy.

795. Zavržená.

794. Opravdový pokoj pochází ode Mne.

793. Zmařená.

792. U konce s časem.

791. Vezměte si ze Mne příklad!

790. Nejvýznamnější čas zkoušek

789. Neplýtvejte časem.

788. Já jsem chléb věčného života a kdo je u Mne, ten má věčný život.

787. Velký podvod.

786. Staří lidé.

785. Krutou realitu lidstva nelze popsat.

784. Až se rozšíří velká temnota.

783. Připravte se na konec.

782. Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo.

781. Těžké období v ekonomice.

780. Nemůžete prožívat víru svým způsobem…

779. Kříž nemá být pochopen, má být milován.

778. Náročné časy.

777. Tajní agenti.

776. Buďte si navzájem oporou, modlete se jeden za druhého.

775. Vaše důvěryhodnost.

774. Ukažte Mi, že se vám dá věřit.

773. Na této Zemi jste jen poutníci.

772. Velká cena.

771. Pozvednu mladé lidi.

770. Člověk, dítě Boží – žije bez Boha.

769. Smrt bude všude kolem.

768. Noční obloha.

767. Já jsem dveře a jen skrze Mne můžete vejít do spásy.

766. Připravte se na změny.

765. Přijatelná vysvětlení.

764. Mučednictví.

763. Falešní proroci.

762. Nová komunistická Amerika.

761. Naslouchejte hlasu svědomí a nikdy nečiňte nic zlého.

760. Nevhodné svazky.

759. Řád věcí.

758. Oběť a milosrdenství.

757. Zanedlouho Mě vykradou z nejsvětější oltářní svátosti.

756. Vše, co je jisté.

755. Odvraťte útoky.

754. Vzpíráte se Mě milovat, abyste neopustili to, co je světské.

753. Chaos.

752. Vytrvalost.

751. Rostoucí zlo.

750. Eucharistie jako pramen našeho bytí.

749. Chci, abyste Mě poznali z Písma svatého.

748. Klepu na dveře.

747. Mnoho lidí nebylo náležitě poučeno a varováno.

746. Zrušení Kristovy oběti je již blízko.

745. Sny a vize.

744. Děti.

743. Přemýšlejte a nedávejte se na ústup, čelíte-li zlu.

742. Narůstající temnota.

741. Nebojte se svých pronásledovatelů.

740. Vůdce Ameriky.

739. Děti našeho Krále, na co máte právo?

738. Vážný omyl.

737. Lidé nenávisti.

736. Nepřátelé Ameriky.

735. Přicházím, abych vás varoval.

734. Když nebudete bojovat.

733. Nová zla.

732. Nárůst světla a temnoty se zvyšuje.

731. Já nechci víru bez základů, bez vnitřního života, bez skutků.

730. Změna světa.

729. Ticho před bouří.

728. Nebojte se pronásledování.

727. Časy přežívání.

726. Rozvazování vztahů.

725. Možná, že jste v kázání neslyšeli o tom, že máte duši.

724. Před námi je kamenitá cesta.

723. Vaše každodenní volba.

722. Zastrašování.

721. V každém tepu mého srdce můžete najít bolest.

720. Uvidíte kříž.

719. Příkaz k vašemu vyčerpání.

718. Útoky zrady.

717. Dobře přemýšlejte o tom, jak žijete.

716. Zdržený minulostí.

715. Marnotratní synové.

714. Něco chybí.

713. Oklame všechny, kdo neznají Písmo svaté.

712. Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko…

711. Prosím vás, už neodkládejte vaše obrácení.

710. Oheň a Světlo Ducha Svatého osvítí duši každého člověka.

709. Vytyčím hranici.

708. Nevíte jak najít krásu duše a ztrácíte se v bídě nečinnosti,

707. Zadání úkolů proti bělovlasým.

706. Děti pýchy.

705. Sleduje vás.

704. Útoky na emoce.

703. Každou svou modlitbu obětujte za hříšníky.

702. Začíná nový věk.

701. Ozvěny ve věčnosti.

700. Zlo ve vašem světě.

699. Buďte světlem.

698. Moji lidé, kolik jen volání už jste obdrželi!

697. Proč si ještě hrajete?

696. Naučte se modlit.

695. Bezmocní.

694. Soustřeďte se na přítomnost.

693. Lidstvo bude žít očistou, v níž bude těžce zkoušeno zlem.

692. Vrstvy klamu.

691. Opatření proti prorokům.

690. Zkáza přichází do životů těch, kdo hanobili Boží lid.

689. Právě došlo k duchovní změně.

688. Tehdy uvidíte sebe Božíma očima

687. Vraťte se ke Mně.

686. Na tom záleží.

685. Strategické páry.

684. Stěhování.

683. Upírejte svůj pohled do věčnosti, váš domov je v nebi.

682. Modlete se teď!

681. Skončeno.

680. Obsazení.

679. Ukážu jim, že Mě potřebují.

678. Nebudu ctít Ameriku jako moji.

677. Čas velkého smutku.

676. Politicky neodvolatelný.

675. Cílová páska.

674. Buďte připravení.

673. Milujte bez předstírání, opětování nečekejte.

672. Stane se něco velkého a strašlivého.

671. Proste o porozumnění.

670. Vytržení.

669. Má církev bude trpět až na dřeň.

668. Proste, a Já vám ukážu.

667. Zářit jasně v temnotě.

666. Pyšný a zatvrzelý.

665. Co jste udělali se světem?

664. Peníze se velmi brzy naposledy nadechnou.

663. Připravte se.

662. Učeným není dáno, co je dáno jednoduchým a pokorneho srdce.

661. Útoky ze všech stran.

660. Pomazání.

659. Dávejte si pozor.

658. Já nedávám přednost nikomu.

657. Sliby.

656. Moudrost.

655. Těžká doba.

654. Nedopustím, abyste se stali sirotky.

653. Prosba svatého archanděla Michaela k lidstvu.

652. Modlete se za ty, kdo jsou polapeni v temnotě.

651. Zklamání.

650. Nové období.

649. Musíte jednat a pracovat v pravdě, takoví, jací jste.

648. Proste Mě.

647. Moc zatížení.

646. Přicházejí změny, které zmatou mé děti.

645. V těchto dnech: 22., 23. a 24. prosince, chci, abyste vešli do tajemství Boží lásky.

644. 2019 – Nárůst intenzity.

643. Hrůza v Americe.

642. Násilí.

641. Kde jsou mé děti? Kde je můj lid?

640. Neposlušnost.

639. Mé hladovějící ovce.

638. Vážné a nebezpečné časy.

637. Můj systém.

636. Pracujte bez přestání, aby se vaši bratři probudili.

635. Nedávejte Satanovi, co není jeho – vaši duši!

634. Poznejte Mě a poslouchejte.

633. Sejít z cesty.

632. Posilněte svou důvěru.

631. Všichni jste mé děti, protože Já jsem vás všechny vykoupil.

630. Jeho útoky zesílily.

629. Varování bez odezvy.

628. Nádherná iluze.

627. Poznáte, že něco ve vás není v pořádku.

626. Přichází útok.

625. Přijďte ke Mně s vašimi zápasy.

624. Připravte se nyní sklízet to, co jste zaseli.

623. Věrní a dobří budou dědici království.

622. Ach, ztracená společnosti, tvá pýcha, nenávist a arogance tě odsoudila.

621. Nepřítel připravuje útok nevídaných proporcí.

620. Mnohem blíž.

619. Rozhodněte se.

618. Člověk víry bude pronásledován.

617. Náhrada.

616. Zatmění.

615. Pýcha.

614. Nereptejte, když dostanete kříž.

613. Čas Velkého teroru.

612. Nový svět.

611. Vstupujete do nového času zkoušek.

610. Neskládejte ruce v klín!

609. Změna zvyků.

608. Nová cesta.

607. Co je důležitější?

606. Nikdy se nedávejte do řeči se Satanem.

605. Plán proti Božímu lidu.

604. Něco nového.

603. Připomínka.

602. Poselství během krvácení Krista na kříži II.

601. Buďte připraveni.

600. Nebesa.

599. Poselství během krvácení Krista na kříži I.

598. Řád.

597. Buďte moji.

596. Lidé se změní.

595. Lidé musí přesáhnout sami sebe a mít vědomí věčného života.

594. Hledejte je.

593. Ekonomika Ameriky.

592. Občanský nepokoj.

591. Hledejte Mě dřív, než bude příliš pozdě!

590. Věčná perspektiva.

589. Poslouchejte.

588. Osvícení.

587. Po smrti už nebudete moci nic změnit.

586. Usmažené laptopy a mobilní telefony.

585. Klid.

584. Ztište svou duši.

583. Zničená krása.

582. Musíte žít každý den, jako by byl poslední.

581. Ďábelské crescendo.

580. Ve světě.

579. Ruka nepřítele.

578. Nacházíte se na špičce ledovce a ledovec pomalu taje.

577. Jedno za druhým.

576. Už nezbývá moc času.

575. V jediné hodině.

574. Nebojte se, zůstanu s vámi každý den až do konce světa.

573. Stále na cestách.

572. Útoky pomluv.

571. Dejte Mi více z vás.

570. Očišťování.

569. Ukryji vás do mého milosrdného srdce.

568. Jste moji, Já žiji ve vás a vy ve Mně.

567. Sbohem světu.

566. Zásadní věc.

565. Nezapomeňte na léky, které jsem vám dala jako Matka.

564. Žijte, jako byste ještě dnes umřít měli.

563. Kterými z nich jste?

562. Farizeové.

561. Už to déle nestrpím!

560. Mé děti, vy samy rozhodnete o svém věčném osudu.

559. Smutek.

558. Čas Jákobova soužení.

557. Nečekejte na ochranu pro tělo, ale spíše na ochranu před ztrátou duše.

556. Dávejte pozor na každou svou myšlenku, slova a skutky.

555. Připrav se, Ameriko.

554. Jít domů.

553. Neztrácejte odvahu, neboť Já neopouštím své děti.

552. Výběr z poselství Ježíše a Ducha Svatého.

551. Čas brzy skončí.

550. Kdokoli se spojí se zlem, může se stát katem vlastní rodiny.

549. Sluha není víc než jeho pán.

548. Dovolte Mi vládnout.

547. Ježíš přijde nenadále.

546. Zbabělci, pokrytci a zrádci nemohou vejít do nebe.

545. Bezbožní v čase temnoty.

544. Nenechejte nepřítele vás oklamat.

543. Já nejednám, aniž bych předem neuvědomil můj lid.

542. Obraťte se ke Mně, dokud ještě není pozdě!

541. Odvaha bude ten rozdíl.

540. Nepřekonatelné zbraně.

539. Nemůžete milovat někoho, koho neznáte.

538. Prosím vás, prosím, nezmarněte v sobě Boží milost.

537. Vybráni k boji.

536. Přepásejte svá bedra.

535. Vraťte se ke Mně, aby Zlý nad vámi nezvítězil.

534. Volal jsem vás.

533. Vaše cesta.

532. Budou v nouzi.

531. Odmítnutím Boha člověk odmítá Boží Lásku a zříká se jí.

530. Čím je vaše ego větší, tím těžší je cesta očisty.

529. Útoky se zvyšují.

528. Ošidná požehnání.

527. Z mého boku opět proudí krev.

526. Žádný způsob jak pochopit.

525. Povýšen v čase soužení.

524. Jak jsem vás jen varoval, a vy jste se nic nenaučili!

523. Uctívejte jen Mne.

522. Dbejte na má varování.

521. Musíte milovat jeden druhého a být jednoho srdce.

520. Bezpráví.

519. Podvod a zrada.

518. Vy znáte Písmo svaté, nedělejte ústupky, buďte pevní.

517. Rychlé změny.

516. Přichází smrt, aby zůstala.

515. Jste dobří lidé, milující a pravdiví?

514. Zpustošený kraj.

513. Budete Mě nazývat Pánem?

512. Připravte se, aby vás Varování nezastihlo s prázdnou lampou bez oleje.

511. Jen ti, kdo jdou se Mnou.

510. Příležitosti.

509. Ďábel se skrývá v detailu.

508. Nevzdávejte se, i když se cítíte vyčerpáni.

507. Novéna ke Královně a Matce konce časů.

506. Vize: Klapky na očích.

505. Odděleni.

504. Povedu vás.

503. Stačilo by, kdybyste Mi dali místo, jehož jsem hoden.

502. Jestli odmítnou.

501. Růst zla.

500. Modlitba za vzdorovité děti.

499. Duchovní pohodlnost není dobrý rádce.

498. Porozumění očistě.

497. Špatné postoje.

496. Každá maličkost.

495. Mající nároky.

494. Dávejte si pozor.

493. Vše, co potřebujete.

492. Běda, běda.

491. Změna přichází.

490. Máte vlastní svědomí, abyste rozhodli o cestě, kterou půjdete.

489. Moji kněží se nesmí bát zla, nesmí být zticha.

488. Jen několik.

487. Nechejte Mě vás vést.

486. Musíte mít víru.

485. Svět se obrátí proti vám.

484. Uschovejte mé Slovo.

483. Poslední přípravy.

482. Je jich tolik, kteří Mě zradí.

481. Léčky.

480. Bez postihu.

479. Kdo ukradl lásku ze srdce člověka?

478. Neodvádějte svou pozornost.

477. Některé z mých odměn.

476. Čas smíření.

475. Padněte na tvář.

474. Období zkroušenosti.

473. Znečištěné mysli.

472. Srdce odešla.

471. Bez síly.

470. Ať to stojí cokoli.

469. Nezapomeňte Mě chválit.

468. Nechoďte po zkratkách, abyste se setkali s mým Synem.

467. Budete Mi důvěřovat?

466. Jen Mě následujte.

465. Někteří berou má Slova na lehkou váhu.

464. Falešná učení.

463. Spočiňte ve Mně.

462. Děti, smutek naplňuje mé srdce.

461. Cesta.

460. Ukážu vám cestu.

459. Čekám, že Mě zavoláte, čekám na slovo, pocit, myšlenku.

458. Duchovní dospělost.

457. Měnící se období.

456. Dovolte mi vás vést na cestě, po níž kráčel můj Syn.

455. Jděte po mých cestách.

454. Zůstanete opuštěni.

453. Usilujte, abyste zůstali v milosti a byli svědky Lásky, která může přicházet jen shora.

452. Skrytá temnota.

451. Zlý ví, že vítězí, když rozděluje.

450. Nádhera za popel.

449. Natáhněte ruku.

448. Vyčištěné zlato.

447. Období klidu.

446. Čas synů a dcer.

445. Lidstvo nechce znát tajemství Lásky kříže.

444. Připravte se na neočekávané.

443. Co uslyšíte?

442. Křičte ke Mně!

441. Co řeknete?

440. Mé děti, prázdná modlitba nestačí.

439. Vzdejte se toho.

438. Poklad radosti.

437. Zůstaňte ostražití, abyste nebyli podvedeni!

436. Protože jste moji.

435. Sdílejte mé Slovo, nenechávejte si je pro sebe.

434. Příležitosti k očištění.

433. Můj syn přijde, aby sklidil zralou úrodu.

432. Den neočekávaných věcí.

431. Chci, aby všichni uvěřili a došli k poznání Pravdy.

430. Boj o přežití.

429. Nepřijímejte modernismus – můj Syn je stejný včera, dnes a navždy.

428. Už nežádaná.

427. Co se zdá být mírem, přestane být mír.

426. Nyní nastává čas k nejvyšší bdělosti.

425. Přichází povodeň špíny.

424. Mocní tohoto světa vykonávají nad vámi absolutní kontrolu.

423. Čas velkého zármutku.

422. Můj kříž není smrt, je vzkříšení a život v hojnosti.

421. Jděte v mé Lásce.

420. Každý okamžik života musí být využit k duchovnímu růstu.

419. Bitvy konce času.

418. Nepřicházíte ke Mně, ale k tomu, co chtějí lidé.

417. Místa ovlivňování.

416. Přírodní řád.

415. Vlažní budou vyvrženi z úst Otce.

414. Prozkoumejte své srdce.

413. Já jsem spravedlivý soudce.

412. Přichází čas sklizně a pšenice bude oddělena od plev.

411. Když bitva začíná.

410. Člověk lásku nepoznává, proto jí pohrdá a nepřijímá ji.

409. Odpoutejte se.

408. Láhve a misky.

407. Vaše každodenní základní potřeby.

406. Strašná cena.

405. Vy víte, že jdete proti proudu světa.

404. Oblast varování.

403. Ticho před bouří.

402. Klid před bouří.

401. Chodím po zemi a hledám srdce, v nichž mohu utišit mou bolest.

400. Pozorujte a buďte připraveni.

399. V každém mém Slovu je zahrnuta podstata mé Lásky.

398. Před koncem.

397. Nejste schopni si uvědomit realitu, v níž žijete.

396. Milosrdní.

395. Nebudete mít žádný prostředek komunikace.

394. Nebudete moci je vzít zpět.

393. Zapomenutí.

392. Nepoužívané talenty.

391. Když je vaše srdce takové, jaké má být.

390. Mír, mír.

389. Pojďte ke Mně, osvobodím vás od všech pout.

388. Andělé a démoni.

387. Církev mého Syna se nachází v kritickém čase.

386. Tíha hříchu.

385. Hříšné cesty.

384. Mé vedení.

383. Toto je nejnebezpečnější čas pro lidstvo.

382. Už není čas.

381. Nenašel jsem odpověď jako tu z Ninive.

380. Strašný konec.

379. Osud Ameriky.

378. Dost!

377. Mé děti, musíte věřit, že zlo nebude trvat.

376. Nebude čas k přemýšlení.

375. Hřích je vše, co není v souladu s Boží vůlí.

374. Intenzivní příprava.

373. Neodvracím se od hříšníka, odpouštím mu znovu a znovu.

372. Já jsem Bůh jednoduchosti.

371. Moc ve vašich modlitbách.

370. Písně chvály.

369. Návštěvy v nebi.

368. Vytřepání nečistot.

367. Člověk dosáhl toho, že země se stala minovým polem.

366. Moje sláva.

365. Můj Syn žije a čeká na vás.

364. Nebeská potrava.

363. Údolí stínu smrti.

362. Skryté domy.

361. Žehnám mé děti, které šíří moji Lásku k lidstvu.

360. Svět se změní.

359. Nyní nastal čas ke sklízení úrody.

358. Pevně se držte důvěry ve Mne.

357. Komunismus číhá vskrytu za maskou dobra.

356. Rozdělení.

355. Strategií démona je živit lhostejnost a pýchu.

354. Obroda srdcí.

353. Nesmíte se připoutat k falešným ideologiím.

352. Válka ras.

351. Každý dává, co nese v sobě – někteří lásku, jiní hněv…

350. Modlete se!

349. Čas velkého smutku.

348. Se smutkem se dívám, jak člověk znehodnotil své lidství.

347. Rok silných událostí.

346. Cena války.

345. Čas modliteb.

344. Nepřítelův plán.

343. Vítr změny.

342. Volám vás k důvěrnému vztahu.

341. Rozhodněte se Mne poznat!

340. Cena vaší víry.

339. Podmíněná víra.

338. Kdy, Bože, kdy?

337. Modlete se a stanovte si priority.

336. Na čí straně jste?

335. Dokončete svou práci teď.

334. Přichází bouře.

333. Velká zrada.

332. Musíte se připravit nyní.

331. Učiňte mé jméno známým!

330. O velkém tajemství narození našeho Pána.

329. Spoušť.

328. Největší chybou je nedostatek lásky k Bohu.

327. Velká cena.

326. Netečnost přivádí člověka na okraj duchovní propasti.

325. Čas konce.

324. Hledáte mimo sebe to, co můžete najít jen ve vás.

323. Vratký svět.

322. Modlete se v rodině, abyste rozptýlili temnoty zla.

321. Velké pečetě.

320. Natáhněte k nim ruku.

319. Upřímnost.

318. Jdete jako ovce do propasti.

317. Jak trávíte své dny.

316. Často se říká, že nebe je pro všechny.

315. Pochody vašeho nitra.

314. Vlny útrap.

313. Musíte si udržet svou víru živou.

312. Soutěžení.

311. Vím, že jste u konce svých sil a beznaděj naplnila vaše srdce.

310. Pátrejte ve svém srdci.

309. Chcete-li změnit běh svého života, musíte se rozhodnout teď.

308. Pohleďte hluboko dovnitř.

307. Co děláte, abyste podpořili nárůst nebeského pokladu?

306. Buďte rychlí v kajícnosti.

305. Dejte ji Mně.

304. Budete souzeni podle míry lásky, jakou milujete svého bratra.

303. Budete Mi věrní?

302. Mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší…

301. Buďte stále připraveni.

300. Zlo spěchá, nečeká, zmocňuje se těch, kteří se mu přiblíží.

299. Jeho cíl.

298. Zapomněli jste, že vše ve Stvoření vytváří jednotu.

297. Čas Satanova hněvu.

296. Čas perzekuce a vyhlazování.

295. Osvoboďte se od toho!

294. Přijďte ke Mně, neodvracejte se, přijďte ke Mně!

293. Neobracejte se k světu.

292. Mé děti zůstávají konformisty, žijí podle zákona nejmenšího úsilí.

291. Kráčejte v moudrosti.

290. Není pozdě pro nikoho, kdo chce zachránit svou duši.

289. Využijte čas, který vám zbývá.

288. Nechci fanatiky, chci děti naplněné láskou k bližnímu.

287. Můj dokonalý plán.

286. Lidé se zabyvají jen sami sebou a Mě dávají na poslední místo.

285. Jediná věc.

284. Nepochopili jste, že s každým hříchem zlo vzrůstá.

283. Nikdo nemá právo zničit život druhého.

282. Tato generace je urážena symboly, které reprezentují božství.

281. Hnutí proměnlivosti.

280. Zapomněli jste, že jste chrámy Ducha Svatého.

279. Připravím svou nevěstu.

278. Lidstvo vytvořilo generaci bez Boha.

277. Co budete dělat?

276. Buďte nositeli mé Pravdy, nikoli pravdy lidí.

275. Tělesné rozkoše.

274. Kdo nastaví druhou tvář?.

273. Není kam se ukrýt.

272. Cesta duchovní bytosti musí být zrozena z lásky k mému Synu.

271. Přijďte blíž.

270. Nerozvíjíte ducha, žijete tím, že krmíte své ego.

269. Konečně.

268. Nikdo z mých dětí nesmí soudit svého bratra.

267. Čas soudu.

266. Miluji své děti, ale každý obdrží plody svého díla a činů.

265. Soud národů.

264. Ten, kdo se nepřipravil v této chvíli, nebude mít jinou, aby to učinil.

263. Mnoho změn.

262. Můj lid je lidem víry a je si vědom, že jej nikdy neopustím.

261. Nejsou ode Mne.

260. Je to věčný život, jejž odmítáte.

259. Brzy bude noc.

258. Neberte má Slova lehkovážně.

257. Jiné světy.

256. Odložte ten starý oděv, ve kterém chodíte!

255. Můj lid projde zkázou.

254. Boží moudrost.

253. Vychloubáte se duchovním ignorantstvím, v němž žijete.

252. Jak odpovíte?

251. Nebuďte otroky technologie, která vás ovládá.

250. Prostřený stůl v Boží přítomnosti.

249. Prolévám krvavé slzy...

248. Svatý oheň.

247. Pokora, ticho, pokoj a jednota jsou v rozporu s povahou démona.

246. Nejistota.

245. Nadešel čas, kdy mě musíte vyznat před lidmi.

244. Příprava nástupců.

243. Toužím po činech a jednání zrozených z pravdy a lásky.

242. Připravení na válku.

241. Nevidíte nevědomost, kterou člověk sám vytvořil během minulých staletí?

240. Cizinci ve světě.

239. Jakmile budou idoly rozbity, můj Duch vyjde ještě jednou z beztvaré prázdnoty a obnoví tvář Země...

238. Čas velké změny.

237. Lidé, musíte se změnit dřív, než si vás vezme Zlý jako své vlastnictví.

236. Poslechněte bez otálení.

235. Volám vás, abyste duchovně rostli, překonali slabost a nebyli snadnou kořistí démona.

234. Čerpejte z mé síly.

233. Buďte moudří, neplýtvejte časem na všední věci.

232. Já jsem vaše útočíště.

231. Nepohrdejte Slovem, které k vám přichází z nebes.

230. Otevřete své srdce, abyste spatřili mou cestu.

229. Modlete se za ty, kteří nevěří a nemilují Mě.

228. Je vaše srdce skutečně připraveno?

227. Buďte láska, pokoj a jednota.

226. Nic normálního.

225. Nečekejte na Boží spravedlnost!

224. Využijte čas, který vám zbývá.

223. Volám vás, abyste dosáhli plnosti života v jednotě se Mnou.

222. Hledání mé vůle.

221. Soudíte a zapomínáte, že budete souzeni.

220. Čistota.

219. Budete oklamáni, očekáváte Spasitele a místo Něj přijmete antikrista.

218. O kozlech a ovcích.

217. Nezapomeňte, že toto je čas na přípravu!

215. Vzpomínka na zjevení Naší Paní ve Fatimě.

214. Dal jsem všechno.

213. Falešná jednota se chystá nahradit můj Zákon.

212. Živte svou víru.

211. Je naléhavé si uvědomit, že máte duši.

210. Opírejte se o Mne.

209. Mé Slovo je pro tento čas.

208. Útěcha v temnotě.

207. Nemůžete být nikdy vlažní, v tomto okamžiku méně než kdy jindy.

206. Pohodlí.

205. Má láska je pro každého z vás.

204. Volám můj lid, aby se přimlouval.

203. Buďte těmi, kdo hledají mou Lásku.

202. Budete se modlit?

201. Ten, kdo se obrací ke Mně a hledá mé světlo, najde je.

200. Moje děti, dobře si rozmyslete, koho budete následovat.

199. Život mých dětí je chůze ve stopách pravé Lásky.

198. Jen bohabojnost vás zachrání před zatracením.

197. Všichni moji lidé budou souzeni na vahách mé spravedlnosti.

196. Jen vy sami rozhodnete o svém věčném osudu.

195. Základ náboženství je láska a úcta k životu.

194. Smrt je jen okamžik, přechod do věčného života.

193. Každé z mých dětí by mělo být nositelem pokoje.

192. Nebesa budou otřesena.

191. Člověk bude udiven pohledem na nebe, kdy uvidí oheň blížící se k zemi.

190. Zůstaňte Mi věrni za každých okolností.

189. Každé slovo vydechnuté Bohem je věčné.

188. Přišel čas.

187. Volal jsem vás, abyste ve svých rukou drželi zbraň svatého růžence.

186. Nepřítel se bojí vašich modliteb.

185. Nyní mou církev a i celý svět pokryje temnota noci.

184. Mám tak málo služebníků, ze kterých se mohu radovat!

183. Modlete se!

182. Strašná válka.

181. Zůstanete-li na cestě omylu, navždy se zatratíte.

180. Všechno se mění.

179. Myslete na to, že pozemský život spolu se vším utrpením rychle uplyne.

178. Odměním i vaši nejmenší snahu a úmysl.

177. Pronásledování lidu mého Syna bude pozvolna narůstat.

176. Zbožňujte a milujte Mě a věčné štěstí bude vaše.

175. Zpohanštělé lidstvo brzy povstane proti všemu, co mu připomíná Boha.

174. Zatím je čas, abyste Mi dali své srdce.

173. Nebezpečí.

172. Teď vám budu vzat a moji věřící se rozptýlí.

171. Jste pevně připoutáni k světu, k pomíjivosti, neuznáváte hodnotu mé oběti.

170. Přichází pohroma.

169. Tato generace, více než každá jiná, potřebuje vnitřní změnu.

168. Vždy myslete na to, jak velkou cenu jsem zaplatil.

167. Držte se daleko od násilí, které neúměrně narůstá.

166. Načasování.

165. Mé Tělo a má Krev jsou pramenem věčného života.

164. Neposlouchejte ty, kdo říkají, že Boží spravedlnost neexistuje.

163. Mnozí se nechají oklamat a budou ztraceni.

162. Já nejsem vzdálený Bůh, stojím blíž, než věříte.

161. Každý tep vašeho srdce nechť je jediné Te Deum.

160. Boží důvěrnosti našeho Pána Ježíše Krista své milované dceři Luz de Maria.

159. Nade všechno.

158. V tomto čase zlo již rozvinulo svou sílu proti každému z vás.

157. Já jsem pravý poklad, pramen věčného štěstí, věčný život.

156. Dříve, než jste milovali mě, milovala jsem já vás u paty kříže.

155. Můj zbytek.

154. Komunismus rozdrtí národy tam, kde se zmocnil vlády.

153. Temná srdce.

152. Vyzývám vás k přemýšlení o způsobu, jakým pracujete a jednáte.

151. Kdo Mi důvěřuje, ten nebude zahanben.

150. Zkoumejte sebe, děti, neboť musíte projít totální změnou.

149. Jsem zraňován těmi, kdo z kazatelen popírají má poselství.

148. Vás, kteří jsou sjednoceni se Mnou, je velmi málo.

147. Nechtějte nic jiného, než přijmout moji vůli a vykonat ji.

146. Mé děti nežijí zevnějškem, ale tím, co nesou v srdci.

145. Člověk nežije jen poznáním, ale také láskou.

144. Běda těm, kteří jsou hluší a slepí k mému volání.

143. Mé děti, o všem se rozhodne ve vašem srdci.

142. Uvnitř sebe člověk vždy touží po tom, co nemá – a Zlý to ví!

141. Moudrost.

140. Každý člověk musí převzít zodpovědnost za svůj duchovní růst.

139. Jak se máte chovat během pronásledování křesťanů.

138. Dialog mezi naším Pánem a jeho milovanou dcerou Luz de Maria.

137. Čas jako žádný jiný.

136. Nepřijímejte to, co vás můj Syn neučil.

135. Mnozí z vás budou za Mne prolévat svou krev.

134. Desatero není lidský vynález, je to Boží vůle.

133. Nový lid.

132. Neslyšíte hlas Boha, protože žijete ve spěchu.

131. Mé děti, nemohu požehnat to, co nepochází ode Mne.

130. Nehledejte Mě daleko od sebe, přebývám uvnitř každého.

129. Proč se spokojujete s málem?

128. Lidé zapomněli na účel, pro který byli stvořeni.

127. Zlo, které přichází.

126. Musíte přemýšlet, abyste rozlišili správné od falešného.

125. Radujte se z každého dne!

124. Celé lidstvo stojí před mimořádně těžkými okamžiky.

123. Jsem milosrdný ke každému obrácenému hříšníku.

122. Člověk musí dojít k poznání, že není jen tělo.

121. Žijte v neustálé připravenosti, neboť neznáte den ani hodinu.

120. Ti, kdo neznají tato proroctví, budou hanebně oklamáni.

119. Dnes vaše úloha směřuje v prvé řadě k záchraně duší.

118. Varování se blíží, udržujte svou lampu rozsvícenou...

117. Zanedlouho vám budu vzat. Svátost oltářní už nebude.

116. Některé z mých dětí nevidí temnotu, protože v ní žijí.

115. Moje děti, je to tak jednoduché, o co vás prosím.

114. Změna začíná ve vás s poznáním vašich osobních činů a jednání.

113. Odpustím vám každý hřích, kterého litujete.

112. Víra lidí vyhasíná jako plamen svíce zhášený větrem.

111. Berte jako velké vyznamenání, že svůj život můžete dát za Mne.

110. Slepí vedou slepé a odmítají, že je nebe varuje, aby nebyli zaskočeni.

109. V tomto okamžiku vám nabízím archu spásy – svou Matku.

108. Když dáte svůj život za Mne, vstoupíte přímo do nebe.

108. Když dáte svůj život za Mne, vstoupíte přímo do nebe.

107. Hříšníci nemohou zdědit Boží království.

106. Budete pronásledováni, ale neoloupí vás o věčnou spásu.

105. Čas nadešel a má spravedlnost očistí zemi.

104. Tento čas je rozhodující pro každého z mých vlastních.

103. Vyzývám každého z vás, abyste byli poslové Slova a Boží lásky.

102. Každý, kdo na Mně, na skále, postavil svůj dům, zůstane pevně stát.

101. Musíte nazývat zlo zlem a dobro dobrem.

100. Věřte, že potřebujete utrpení, kříž, aby Bůh vyzkoušel vaši věrnost.

099. Vyznejte Mě před tímto hříšným pokolením.

098. Nemůžete žít v duchovní vlažnosti, protože vlažní budou vyvrženi.

097. Ó, Izraeli, můj lide, Já jsem váš Pán.

096. Ach, generace, změněná k nepoznání, jaké utrpení působíte mému Synu!

095. Neodkládejte obrácení na pozdější dobu.

094. Dokud ještě máte příležitost přistupovat k svátostem, vyzpovídejte se a přijímejte.

093. Děti, pojďte ke Mně a svěřte Mi své životy.

092. Teď je připravím o jejich modly a ukážu jim svou spravedlnost.

091. Lidé žijí ve vzpouře proti všemu, co představuje řád.

090. Zanedlouho zavřou mé kostely, budou hlásat falešná a cizí učení.

089. Neznáte opravdovou lásku, neboť ta je v každém okamžiku překonána zájmem prospěchu.

088. Když mě před lidmi vyznáte, tak i Já vás vyznám před mým Otcem.

087. Děti, nejste ze světa, nedovolte, aby vás svět polapil.

086. Já zaplatím každému podle jeho skutků.

085. Nadejte čas spravedlnosti.

084. Neměli byste hledat ve světě, co žije uvnitř každého člověka.

083. Brzy se bude vaše krev prolévat za Mne.

082. Je naléhavé vzdorovat zlu.

081. Kde je řád, který jsem dal mé církvi, aby zachraňovala duše?

080. Jsem stejný dnes, jako před 2000 roky.

709. Nečekejte na další znamení času, mé děti.

078. Nechť je proklet, kdo ohlašuje něco jiného, než jste dostali.

077. Soukromé poselství našeho Pána pro nastávajícího kněze.

076. Vaše nedůvěra Mě bolí víc než všechny hříchy světa.

075. Lidstvo je jen okamžik od Velkého Varování.

074. Blesk upozornil můj lid na to, co má přijít.

073. Čeká vás krásný a úžasný svět.

072. Přejte si, abych se stal vaší největší potřebou.

071. Tento krásný svět zkazila vaše nenasytnost, chamtivost a touha po moci.

070. Nehledejte moc, hledejte jednotu a bratrství.

069. Den vaší smrti bude dnem vašich nebeských narozenin.

068. Co vidím z nebe?

067. Má církev se podobá lodi na rozbouřeném moři.

066. Rodiny bez lásky jsou rodiny v agónii, vystavené útokům zla.

065. Rozhodnutí je ve vašich rukou.

064. Moji maličcí, radujte se, že patříte ke Mně!

063. Nemyslete si, že Varování nepřijde.

062. Odvážně Mě vyznejte před tímto hříšným pokolením.

061. Můj lid se musí duchovně připravit.

060. Jen v utrpení se ukáže, kdo vedle Mne vytrvá.

059. Pochopte, že cílem každého z vás je žít věčný život.

058. Berte jako velkou milost, že vás učím, že k vám mluvím.

057. Věrnost se neprojevuje jen slovy, ale také činem.

056. Dívejte se teď.

055. Nedokážete pochopit, jakou obrovskou milostí je svaté přijímání.

054. Vše, na co jste už tak dlouho čekali, přijde brzy.

053. Obrat.

052. Cesta k mému Synu je cestou zkoušek.

051. Mé děti, volám vás na křížovou cestu.

050. Buďte ostražití.

049. Člověk Mě odstranil ze svého života.

048. Rozhovor.

047. Má církev jde teď na Golgotu.

046. Zlo přichází v rouchu beránka.

045. Brzy vás vezmu do království mého Otce.

044. Hodnota mše svaté.

043. Toužíte ke Mně přijít?

042. Odpustím vám, bez ohledu na to, co jste učinili.

041. Odložte břemeno svých hříchů.

040. Nejste si vědomi dosahu zlého činu.

039. Moji maličcí, nosím vás ve svém srdci, u Mě jste v bezpečí.

038. Můj lid se naučil milovat pohodlnou nevědomost.

037. Po Velkém Varování rozšiřujte mé Slovo.

036. Už toho bylo dost! Teď se zastavte! Nechci, abyste byli ztraceni...

035. Cena za vaše vykoupení byla velká.

034. V tomto čase musíte mít odvahu, vůli a rozhodnost.

033. Modlete se za mé svaté kněze.

032. Nikdo nedosáhne spásy beze Mne...

031. Člověk není sám schopen pochopit naléhavost Božího volání.

030. Čisté srdce je neochvějným majákem, kam se Nejsvětější Trojice touží stále vracet a nacházet pokoj.

029. Na zemi žijte jen jako poutníci, neboť zde nemáte trvalý domov.

028. Tak unavení...

027. Pokračujte!

026. Dívejte se nahoru, znamení shůry nenechají na sebe dlouhp čekat.

025. Mé děti, obraťte se, dokud ještě žijete tady, na tomto světě.

024. Světská zábava oslabila lásku, víru a horlivost dokonce i u mých věrných následovníků.

023. Kdo Mě následuje, nemůže se vyhnout utrpení.

022. Peníze jsou hybnou silou války.

021. Dny spokojenosti se změní na dny pláče, krve a smrti.

020. Nečekejte a hledejte Mě; rychle ke Mně přijďte!

019. Já dokážu odpustit jen hříchy, jichž litujete.

018. Teď očistím svět a v něm mou církev.

017. Já, váš Bůh, vám nabízím své milosrdenství.

016. Můj Syn chce, abyste si byli vědomi jednoty, v níž musíte zůstat: tři osoby v jediném Bohu – Otec, Syn a Duch Svatý.

015. Ty, kteří jdou velmi blízko Mne, mohu ochránit.

014. Až přijdou těžké časy.

013. Půst křižuje pozemské vášně a modlitba vám dá milost, kterou potřebujete, abyste byli schopni se postit.

012. Věru, blízko už je doba, kdy budete muset svědčit o Spasiteli, Ježíši Kristu.

011. Vezmu v úvahu jen vaši lásku.

010. Takto byste se měli modlit každý den.

009. Víra musí vzrůstat, jinak vás nepřítel duše zmate a oddělí ode Mne.

008. Má církev je vedena Mnou, nezatěžuje se lidskými zájmy.

007. Odevzdejte se Bohu, a předejte Mu svůj život a trápení.

006. Uctívejte Mě nejen svým tělem, ale i svým srdcem a myslí.

005. Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo.

004. Zraňujete mé svaté srdce.

003. Děti Boží, svou svobodnou vůli nikomu nedávejte.

002. Consolation - part 2, anglicky.

002. Útěcha - část druhá.

001. Consolation - part 1, anglicky.

001. Útěcha - část první.zpět